JASKARIN SWEET-HERSELF

JASKARIN SWEET-HERSELF S13572/2009

synt. 3.12.2008
i.
e.
kasv.
om. 
»
KoiraNet

2 0 1 1
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22.04.201 LAHTI KV 1 THOMASZ BORKOWSKI PUOLA

Poissa