Hallituksen tiedotteet

Hallitus tiedottaa 9.1.2023

– AUSSI -lehdelle etsitään uutta päätoimittajaa ja tekijöitä mukaan lehtitiimiin. Tehtävistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ensisijaisesti edelliseen päätoimittajaan Jenni Kososeen (p. 045 1850 382) tai muihin hallituksen jäseniin.

– Vuoden 2023 jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille. Laskujen eräpäivä on 20.1. Mikäli laskusi ei ole tullut perille, otathan yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri(at)australianterrieriekerho.fi

– Seuraava hallituksen kokous ma 30.1.2023

– Vuosikokouksen ajankohta on su 23.4.2023 klo 14 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tiivistelmä Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksesta 24.4.2022

 • kokoukseen osallistui 13 jäsentä ja 2 jäsentä valtakirjalla
 • hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Kati Moilanen , Mari Mäki ja Jaana Laakko (toimikausi 2 vuotta). Varajäseniksi valittiin Pia Lindqvist ja Seppo Ihonen (toimikausi 1 vuosi)
 • jalostustoimikuntaa valittiin erovuoroisten tilalle Jenni Kosonen ja Heini Reis ja harjoittelijajäseneksi Anne Moilanen
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Repo ja Kirsi Pynnönen, varamiehet Matti Lukkarinen ja Nina Janger
 • kokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen 2021 sekä myönsi vuoden 2021 hallitukselle vastuuvapauden ja vahvisti tilinpäätöksen
 • vuoden 2023 jäsenmaksu pidetään hallituksen esityksestä ennallaan, keskusteltiin myös mahdollisesta liittymismaksusta
 • kokous hyväksyi hallituksen vuoden 2022 työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion
 • vuosikokous valtuutti hallituksen tekemään muutoksen yhdistyksen sääntöihin, jolla lisätään seuraava muutos: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
 • hyväksyttiin Vuoden Aussi -pistelasku hallituksen ehdottamalla tavalla johon lisättiin Anne Moilasen tekemä muutosehdotus: veteraanin tai juniorin ei tarvitse osallistua Vuoden Aussi -kisaan, vaan voivat kilpailla omassa luokassaan
 • muissa asioissa käsiteltiin jalostustoimikunnan kyselyä Pevisaa liittymisestä ja annettiin jalostustoimikunnalle tehtäväksi esitellä Pevisaa sekä tekemään asiasta esityksen seuraavalle vuosikokoukselle
 • minkälaisia tapahtumia jäsenet haluaisivat jalostustoimikunnan ja hallituksen järjestävän
 • esitettiin että voitaisiin pitää yhteisiä, vapaamuotoisia keskustelutapaamisia kasvattajien kesken
 • herätetään henkiin kasvattajakollegiot
 • silmäspesialistin webinaari

HALLITUKSEN KOKOUS 19.1.2022

– Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille. Laskujen eräpäivä on 23.1. Mikäli laskusi ei ole tullut perille, otathan yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri(at)australianterrieriekerho.fi

– Vuosikokous järjestetään su 24.4. klo 14. Mahdollisuus etäosallistumiseen.

– Kennelliiton valtuuston jäseneksi ja yleiskokouksen edustajaksi valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Kenneth Holmberg ja varaedustajaksi Kati Moilanen.

– Erikoisnäyttely 2022 järjestetään 4.9. Kärkölässä. Näyttelytoimikuntaan tarvitaan apukäsiä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan näyttelyn järjestelytehtäviin, ota yhteyttä näyttelytoimikunnan puheenjohtajaan Heiniin heiniemilia.reis(at)gmail.com

– Hallituksen kokousajankohdat ilmoitetaan kotisivuilla. Esityksiä hallituksen käsiteltäväksi voi toimittaa sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta osoitteeseen sihteeri(at)australianterrierikerho.fi. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta pyritään päättämään edellisen kokouksen yhteydessä.

– Vuoden ensimmäistä lehteä valmistellaan. Sen dead line on 1.2.2022.

– Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2022 klo 18.

AUSSILEHTI JA VUODEN AUSSI -KILPAILU
26.7.2021

– Vuoden 2021 ensimmäinen Aussilehti ilmestyy pian. Lehti ilmestyy poikkeuksellisesti tuplanumerona sisältäen numerot 1 ja 2. Sähköisen version julkaiseminen ei valitettavasti tällä kertaa onnistu, mutta mikäli jäsenistö on kiinnostunut mahdollisuudesta saada Aussilehtiä tulevaisuudessa sähköisessä muodossa, voimme selvittää tätä mahdollisuutta (mm. kustannuskysymykset ja julkaisupaikka). Sähköistä versiota voidaan suunnitella vaihtoehdoksi painetun version rinnalle.

Aussilehden lehtitoimikuntaan haetaan jäseniä! Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan lehden toimittajakaartiin, otathan yhteyttä aussilehti(at)australianterrieriekerho.fi

Vuoden Aussi -kilpailut järjestetään normaalisti vuonna 2021. Kilpailun säännöt löytyvät täältä.

AUSSILEHTI
19.5.2021

Hei kaikki Australianterrierikerho ry:n jäsenet!

Pahoittelumme, että tämän vuoden ensimmäisen Aussilehden ilmestyminen on viivästynyt. Olemme olleet alkuvuonna ilman päätoimittajaa ja lisäksi viime vuoden tapahtumien vähäisyyden vuoksi lehden sisällön riittävyydessä on ollut vajetta. Toivomme jäseniltä kärsivällisyyttä, ja pyrimme julkaisemaan lehden niin pian kuin mahdollista.

Kunhan vuoden ensimmäinen lehti on valmiina painoon, pyrimme julkaisemaan sen painetun version lisäksi myös pdf-muodossa. Tiedotamme asiasta lehden valmistuttua.

Mikäli olet maksanut jäsenmaksun vuonna 2020, etkä ole saanut Aussilehtiä vuoden 2020 aikana, pyydämme ottamaan yhteyttä kerhon jäsensihteeriin jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi jäsentietojen tarkistamiseksi.

Jäsenten kannattaa seurata säännöllisesti myös näitä kotisivujamme, jotka ovat lehden lisäksi yhdistyksemme virallinen tiedotuskanava. Mikäli huomaatte kotisivuilla päivitystarvetta, ilmoitattehan tästä ystävällisesti webmasterille osoitteeseen webmaster(at)australianterrierikerho.fi

Terveisin,
Hallitus

LUONNETESTI

Turun alueella järjestetään taas kaksipäiväinen luonnetesti 10-11.4.2021.

Tuomareina Tarja Matsuoi ja Carita Koskinen. Koetoimitsijana Jani Levänen.

Testiin voit aussisi kanssa osallistua, jos koirasi on jo 2v täyttänyt, mutta ei ole vielä 7: ää vuotta. Luonnetestistä löydät tarkemmin tietoa täältä: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti

Testipaikkana on uusi testausrata, joka sijaitsee Turussa, Paattisilla. Testiin ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet Palveluskoirayhdistyksen Virkku-palvelusta www.virkku.net . Etusijalla testiin ovat australianterrierit. Testi maksaa aussikerhon jäsenille 30€, muille 60€. Ilmoittautuminen australianterrierikerhon jäsenille alkaa 8.3. klo 9:00, muut 15.3. alkaen.

Lisätietoja Tanja Kotro kennelmillhouses@hotmail.fi tai puh: 044 291 0624

VUOSIKOKOUS 2020

Aika: lauantai 17.10.2020 klo 14.00.
Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, kerhotalo, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

PÖYTÄKIRJA TIIVISTELMÄ

Vuosikokous avattiin klo 14.05. Puheenjohtajaksi valittiin Tanja Kotro ja sihteeriksi Leena Reini-Sievänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Moilanen ja Tiina Repo.

Paikalla oli 12 jäsentä sekä valtakirjoilla edustettuina 5 jäsenta

Esityslistaan tehtiin muutos, jossa Vuoden Aussi-kilpailun lakkauttamista koskeva ehdotus käsiteltiin omana kohtanaan ja Vuoden Aussi-kilpailun sääntöjen muuttaminen omana kohtanaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Jaana Laakko, Kati Moilanen ja Mari Mäki. Varajäseniksi valittiin Heini Reis ja Bea Vuori.

Puheenjohtaja kävi läpi vuoden 2019 toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin muutoksitta. Rahastonhoitaja antoi selostuksen yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle

Vuoden 2021 jäsenmaksu pidetään ennallaan: varsinainen jäsen 25 € ja perhejäsen 8 €

Käytiin läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina jatkavat Mirja Lehtola ja Jaana Ryynänen-Raikio

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Mari Mäki, Kati Moilanen ja Pia Nyberg. Harjoittelijajäsenenä on Heini Reis.

Vuosikokous valtuutti hallituksen muuttamaan yhdistyksen sääntöjä seuraavaan vuosikokoukseen mennessä siten, että etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista.

Vuoden Aussi-kilpailua päätettiin jatkaa ääniin 11/6.

Vuoden Aussi-kilpailun sääntöjä päätettiin muuttaa äänestyksen jälkeen puoltoäänin 9 siten, että pentuluokka palautetaan Vuoden Aussi –kilpailuun junioriluokan rinnalle ja molemmissa noudatetaan aikaisempaa pentukilpailun pistelaskua. Tämä ehdotus otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.

Onniteltiin Vuoden 2019 Aussi-kilpailun voittajia, joille palkinnot jaettiin jo Aussierkkarissa.

Muina asioina keskusteltiin:

– luonnetesti pidetään 10.-11.4.2021

– keskusteltiin Aussi-lehden sähköisestä versiosta

– nettisivujen päivitys ajankohtaista

– keskusteltiin jalostuspäivistä ja geenitutkimukseen osallistumisesta

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

ERIKOISNÄYTTELY 2020

Erikoisnäyttely 2020 toteutuu suunnitellusti Hakunilan urheilupuistossa Vantaalla 5.9.2020. Aussierkkarin arvostelee oma kasvattajatuomarimme Mari Pajaskoski. Ilmoittautuminen 10.8. mennessä osoitteessa ilmoittautuminen.kennelliitto.fi https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/ tai postitse ilmoittautumislomakkeella Pia Nyberg, Högåkerintie 81, 07130 Anttila.

Erikoisnäyttelymme on osa Terrier Weekend-tapahtumaa. Sunnuntaina 6.9. järjestetään Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely Terri-Eri 2020. Lisätietoja Terrier Weekend- viikonlopusta https://www.terrierijarjesto.fi/terrier-weekend-2020/ .

ERIKOISNÄYTTELY 2020

Nyt kävi niin, että Simon Mills ei saavu koko Terrier weekendiin 5.-6.9.2020 Suomeen. Hän perui matkansa pandemian vuoksi. Tuomarimme erkkarissa on siis Mari Pajaskoski. Mari on erittäin otettu tästä kunniasta. ”Erkkaria on aina kunnia päästä tuomaroimaan, puhumattakaan oman rodun erkkaria.”

Kennelliitto kokoontuu 11.6. päättämään loppukesän näyttelyiden järjestämisestä. Näyttelytoimikunta on jo tehnyt alustavia kaavailuja erkkarin järjestämiseksi. Se saatetaan järjestää jossain muualla kuin Vantaalla, kenties sisätiloissa. Tällä hetkellä kaikki on vielä auki näyttelyn suhteen. Asiat varmistuvat, kun uusia ohjeistuksia saadaan. Asiasta tiedotetaan facebookissa ja kerhon nettisivuilla.

VUOSIKOKOUS 2019

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 06. huhtikuuta Hartolassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kenneth Holmberg ja sihteerinä Anna-Mari Uimonen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kenneth Holmberg seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2019-2020 Tanja Kotro, Oona Rantalainen ja Leena Reini-Sievänen sekä vuodeksi 2019  Jaana Koivula. Varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin  Kirsi Pynnönen ja Jenni Wahteristo. Hallituksessa jatkavat 2019 Pia Nyberg ja Marika Nuortamo.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Leena Reini-Sievänen, Oona Rantalainen ja Irma Harden sekä harjoittelijajäseneksi Anna-Mari Uimonen. Ulkomuototuomari Nina Janger toimii tuomarijäsenenä. Jalostustoimikunnan kokoonpano ja jäljellä olevat toimikaudet:
Pia Nyberg  2019
Leena Reini-Sievänen 2019
Henna Laine 2019 ,2020
Irma Harden 2019, 2020, 2021
Oona Rantalainen 2019, 2020, 2021
harjoittelijajäsen Anna-Mari Uimonen 2019
tuomarijäsen Nina Janger

Käsiteltiin viralliset kokousasiat ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.

Keskusteltiin, täydennettiin ja muokattiin Vuoden Aussikasvattaja –kilpailun alustavaa pistelaskuehdotusta ja valtuutettiin hallitus jatkamaan uudistuksen valmistelua seuraavaan vuosikokoukseen

Kohdassa muut asiat käsiteltiin seuraavaa:
– Keskusteltiin postituslisän käyttöönottamisesta jäsenmaksun paperilaskuun.
– Sähköpostilaskutukseen siirtymistä pyritään tehostamaan. Jäseniä muistutetaan, että maksamaton jäsenmaksu johtaa kuukausi eräpäivän jälkeen jäsenyyden loppumiseen. Valtuutettiin hallitus hankkimaan sopiva ohjelmisto jäsenrekisterin ylläpitoon ja laskutukseen.
-Ehdotettiin kaikkien Vuoden-Aussi kilpailujen lakkauttamista, koska kilpailu aiheuttaa vuosittain huonoa ilmapiiriä yhdistystoimintaan. Ehdotus sai kannatusta ja asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vuoden 2020 vuosikokouksessa.

HALLITUKSEN KOKOUS 27.03.2019

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen (skype-yhteys) ja Anna-Mari Uimonen.

– Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä.
– Valtuutettiin ne hallituksen jäsenet, jotka ovat läsnä vuosikokouspäivänä 06.04.2019 ennen vuosikokousta pidettävässä hallituksen kokouksessa, hyväksymään virallinen jäsenluettelo.
-Päätettiin ehdottaa vuosikokouksessa jäsenmaksun paperilaskuun laskutuslisää postikulujen kattamiseksi.
– Hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 esitettäviksi vuosikokoukselle. Tarkennettiin hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa 2019.
– Keskusteltiin huolestuneina aktiivisten jäsenten vähentymisestä. Hallitukseen  ja jalostustoimikuntaan on vapautumassa useampi paikka.
-Vahvistettiin Vuoden Aussi-kilpailun 2018 tulokset.
-Viimeisteltiin vuosikokouksen yhteyteen Linnahotelliin Hartolaan suunniteltu oheisohjelma.
-JTO:n päivitys pyritään saamaan kevään aikana valmiiksi ja lähetetään Kennelliittoon arvioitavaksi. Ulkoasu ja rakenne muutettu vastaamaan uutta mallirunkoa. Tekstiä selkeytetty.
– Päätettiin poistaa kerhon kuolinsyy-lomake kotisivuilta ja laittaa tilalle linkki KoiraNetiin, jotta kaikki tieto kerääntyisi samaan paikkaan.
-Keskusteltiin aussien koon kasvamisesta. Päätettiin hankkia yhdistykselle mitta ja tästä lähtien mitata koirat erikoisnäyttelyissä.
– SuKoKa ja Ladys Kennel Club järjestävät Rotukoirakävelyn 01.09.2019. Päätettiin jakaa tietoa tapahtumasta Aussi-lehdessä, kotisivulla ja FB:ssa.
-Helsingin Yliopiston geenitutkimusryhmällä on  uudistettu koirien  käyttäytymistutkimus. Päätettiin  julkaista linkki lehdessä ja kotisivulla.
-Erikoisnäyttelyn 19.05.2019 ilmoittautumisaika päättyy 22.4. Tästä muistutetaan FB-sivulla!
-Seuraava kokous 06.04.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 22.01.2019

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen (skype-yhteys),  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.
– Vahvistettiin jäsenmäärä 31.12.2018: varsinaisia jäseniä 473, kunniajäseniä 5, perhejäseniä 17, ulkomaisia 3. Kokonaisjäsenmäärä 498.
– Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
– Tilinpäätös valmistunut. Ylijäämää – osa budjetoiduista kustannuksista jäi toteutumatta, Aussi-lehden painatuskustannukset vähenivät ja erikoisnäyttelyn kulut olivat odotettua pienenmmät.
– Hyväksyttiin sihteerin laatimat toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 esitettäviksi vuosikokoukselle. Jalostustoimikunnan esitykset vielä puuttuvat.
– Vuosikokouksen yhteyteen Linnahotelliin Hartolaan suunniteltu oheisohjelmaa. Oona Rantalainen laatii aikataulurungon ja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen lounaan vuosikokouspäivänä ja päättökahvit sunnuntaina.
– Pekka Teini suorittanut näytön hyväksytysti Jyväskylän näyttelyn yhteydessä 11.11.2018. Näytön koirina esitettiin Bluepepper’s Smiling Weasel, Millhouse’s Kasnäs ja Terhierin Ibiza Hippie. Näytön vastaanotti Nina Janger.
-Erikoiskoulutus ja arvostelukoe järjestetään 23.10.2019 Klaukkalassa. Paikalla ulkomuototuomarit Nina Janger ja Paula Heikkinen-Lehkonen.
-Päätettiin ilmoittaa koiran perusarvoksi Omakoiraan sama kuin edellisvuonna 1200 eur.
-Kennelliiton valtuuston syyskokouksessa 25.11.2018 ei esillä rotuamme koskevia asioita.
-Trimmikurssi Helsingissä 02.02.2019 ohjaajana Oona Rantalainen ja Mikkelissä 09.02.2019 Irma Hardenin opastuksella. Mikkelissä mahdollisuus myös verinätteenottoon Hannes Lohen geenitutkimusta varten.
-Seuraava kokous 27.03.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 04.11.2018

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Henna-Emilia Mattanen,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.

-Aussi-lehti 4/2018 työn alla.
-Laadittiin työsarkailmoitus Koiramme-lehteen toukokuun erkkaristamme.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä yhdeksän. Kokonaisjäsenmäärä 479.
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Ulkomuototuomarikokelaiden erikoiskoulutus ja arvostelukoe 24.10.2018 jouduttiin perumaan kokelaiden peruutusten vuoksi.
-Päätettiin vuosikokouspäiväksi 06.04.2019 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valmisteltiin edelleenkin alustusta koskien edellisessä vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia  Vuoden Kasvattaja-kilpailuun.
Ideoitiin kokouksen yhteyteen kevätleiriä, luento-osuutta, trimmauskoulututusta tms. Mietittiin kokoontumispaikkavaihtoehtoja.
-Viimeistellään kotisivulle lomaketta, jolla ilmoitetaan tulokset Vuoden Aussi-kilpailuihin.
-Trimmikurssille Lahdessa osallistui 14 henkilöä koirineen. Päivä onnistui  hyvin ja sai kiitosta!
-Seuraava kokous 22.01.2019.

HALLITUKSEN KOKOUS 27.08.2018

Hallitus kokoontui Lohjalla. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Marika Nuorteva, Henna-Emilia Mattanen, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.

-Aussi-lehti 3/2018 oikolukuvaiheessa.
-Ensi vuoden erikoisnäyttely jo toukokuussa. Infotaan ajoissa!
-Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä.
-Päätettiin, ettei osallistuta Messukeskuksen näyttelyiden yhteydessä 15-16.12.2018   järjestettävälle Rotutorille
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Valmisteltiin  alustusta koskien vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia  Vuoden   Kasvattaja-kilpailuun.
-Puheenjohtaja osallistuu Rotujärjestöjen järjestöpäivään 22.09.2018.
-Trimmikurssi järjestetään Lahdessa lokakuussa. Tiedotetaan heti, kun paikka varmistuu.
-Seuraava kokous 04.11.2018.

HALLITUKSEN KOKOUS 04.06.2018

Hallitus kokoontui Lohjalla. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Marika Nuorteva, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo,  Anna-Mari Uimonen sekä  Aussi-lehden päätoimittaja Terhi Oksanen.

-Aussi-lehti 2/2018 ilmestyy kesäkuun loppuun mennessä.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä yhdeksän. Nyt maksaneita jäseniä 457.
-Valmistellaan tietosuoja-asetuksen vaatima henkilötietojen käsittelyn suunnitelma ja dokumentointi.
-Kennelliiton uusiin sääntöihin ei ollut muutosehdotuksia.
-Mietitään Messukeskuksen näyttelyiden yhteydessä 15-16.12.2018 järjestettävälle Rotutorille osallistumista.
-Sovittiin erikoisnäyttelyn järjestelyistä.
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Päätettiin kirjoittaa voimassa olevat Vuoden Aussi-kilpailujen säännöt selkeämpään muotoon.
-Valmistellaan seuraavaan kokoukseen alustusta koskien vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia Vuoden Aussi-kilpailuista.
-Päätettiin anoa luonnetesti järjestettäväksi 2019.
-Päätettiin järjestää syksyllä kaksi trimmikurssia (Helsinki, Lahti).
-Päätettiin tilata t-paitoja myytäväksi erikoisnäyttelyssä.
-Seuraava kokous 27.08.2018.

VUOSIKOKOUS 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.helmikuuta Lahdessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kenneth Holmberg ja sihteerinä Satu Harden.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018-2019 Henna-Emilia Mattanen, Marika Nuorteva ja Pia Nyberg. Varajäseniksi vuodelle 2018 valittiin  Henna Laine ja Oona Rantalainen.

Virallisten kokousasioiden lisäksi päätettiin Vuoden Aussi –kilpailusta seuraavaa:
– Vuoden Aussi 2018 kilpailuun osallistuvat ilmoittavat itse tulokset vuoden lopussa kaavakkeella, joka tulee kerhon internetsivuille.
– Vuoden Pentu-kilpailu  korvataan Vuoden Juniori-kilpailulla
– Valtuutettiin hallitus tekemään ehdotus Vuoden Kasvattaja-kilpailun pisteuudistukseksi seuraavaan vuosikokoukseen.

Kohdassa muut asiat käsiteltiin seuraavaa:
– Päätettiin luopua Ykköslaatudiplomien jakamisesta
– Yhdistyksen varastossa olevat kiertopalkinnot päätettiin jakaa palkintoina esim. Club showssa tai erikoispalkintoina.
– Päätettiin, että vuodesta 2018 lähtien erikoisnäyttelyssä valitaan myös ROP- ja VSP-juniorit.
– Päätettiin, että jatkossa vuosikokous pyritään järjestämään tapahtumien yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä.
– Keskusteltiin vuosikokouksien etäyhteyden järjestämisestä. Keskustelun pohjalta todettiin, että yhdistyksen tekniset resurssit eivät riitä niiden järjestämiseen.

Vuosikokouspöytäkirja 2018
Tehtäväkentät 2018

Päivitetty 30.03.2017

Vuoden Aussi-kilpailu

Hallitus on kuunnellut jäsenistön huolta koskien Vuoden Aussi-kilpailujen pentukilpailun muuttamista juniorikilpailuksi. Muutokseen päädyttiin, koska kaikkia virallisia pentunäyttelytuloksia ei ole käytettävissä kilpailun tuloksia laskettaessa. Lisäksi koettiin epäreiluksi eri vuodenaikaan syntyneiden pentujen osallistumismahdollisuudet. Asiaa ei oltu valmisteltu ja se tuli esille keskustelussa vuosikokouksessa.

Koska yhdistyksellämme on ollut tapana käsitellä Aussi-kilpailun sääntömuutokset etukäteen informoituna,otamme tämän asian vuoden 2018 vuosikokouksen asialistalle. Näin kaikilla halukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Jos on muitakin ehdotuksia koskien Vuoden Aussi-kilpailua, voisimme käsitellä niitä samalla. Pyydämme toimittamaan ehdotukset hallituksen sihteerille syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Eli kuluva vuosi 2017 entisillä periaatteilla. Lisäksi hallitus toivoo jäsenistöltä apua pentu- ja kasvattajaluokkien tulosten keräämiseen. Näin voitaisiin nopeuttaa tulosten laskentaa.

VUOSIKOKOUS 2017

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12. helmikuuta. Kenneth Holmberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2017 -2018. Hallituksen Jäseniksi valittiin Irma Harden, Pia Nyberg (toimikausi yksi vuosi), Anna-Mari Uimonen ja Jaana Viilamo. Varajäseniksi valittiin Satu Harden ja Arja Seppälä.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Pia Nyberg ja Henna-Emilia Mattanen.

Hyväksyttiin esitys Agilityaussi-kilpailun pistelaskumuunnos kohtaan, jossa määritellään toimintatapa tasapelitilanteessa.

Muissa asioissa päätettiin luopua Vuoden-Pennun sekä VSP-Pennun palkitsemisesta. Näiden sijaan palkitaan Vuoden Juniori ja Vuoden VSP-juniori.

Vuosikokouspöytäkirja 2017

Hallituksen kokous 16.03.2016

Hallitus jakoi  vastuualueet oheisen linkin mukaisesti.  Tehtäväkentät2016

Tarkennettiin Ykköslaatudiplomien myöntämisperiaatteita: päätettiin poistaa aikaraja ’kalenterivuoden aikana’ koskien agility-, toko- ja rallytoko-diplomeja. Näyttely-diplomeihin jää voimaan ’ kalenterivuoden aikana’.

VUOSIKOKOUS  la 13.02.2016

Vuosikokouksessa oli paikalla 19 yhdistyksemme jäsentä. Vuoden 2015 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Hyväksyttiin uuteen mallirunkoon päivitetty Jalostuksen tavoiteohjelma ja valtuutettiin jalostustoimikunta viimeistelemään vielä puuttuvat kohdat.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henna-Emilia Mattanen, Tiina Tenlenius ja Satu Virtanen. Varajäseniksi valitiin Irma Harden ja Pia Nyberg.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Kirsi Ola ja Tiina Tenlenius. Harjoittelijajäsenenä aloittaa Henna-Emilia Mattanen.

Esityslista

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 2016

Vuosikokouspöytäkirja2016

– Seuraava hallituksen kokous ma 30.1.2023
– Vuosikokouksen ajankohta on su 23.4.2023 klo 14 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tiivistelmä Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksesta 24.4.2022

 • kokoukseen osallistui 13 jäsentä ja 2 jäsentä valtakirjalla
 • hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Kati Moilanen , Mari Mäki ja Jaana Laakko (toimikausi 2 vuotta). Varajäseniksi valittiin Pia Lindqvist ja Seppo Ihonen (toimikausi 1 vuosi)
 • jalostustoimikuntaa valittiin erovuoroisten tilalle Jenni Kosonen ja Heini Reis ja harjoittelijajäseneksi Anne Moilanen
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Repo ja Kirsi Pynnönen, varamiehet Matti Lukkarinen ja Nina Janger
 • kokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen 2021 sekä myönsi vuoden 2021 hallitukselle vastuuvapauden ja vahvisti tilinpäätöksen
 • vuoden 2023 jäsenmaksu pidetään hallituksen esityksestä ennallaan, keskusteltiin myös mahdollisesta liittymismaksusta
 • kokous hyväksyi hallituksen vuoden 2022 työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion
 • vuosikokous valtuutti hallituksen tekemään muutoksen yhdistyksen sääntöihin, jolla lisätään seuraava muutos: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
 • hyväksyttiin Vuoden Aussi -pistelasku hallituksen ehdottamalla tavalla johon lisättiin Anne Moilasen tekemä muutosehdotus: veteraanin tai juniorin ei tarvitse osallistua Vuoden Aussi -kisaan, vaan voivat kilpailla omassa luokassaan
 • muissa asioissa käsiteltiin jalostustoimikunnan kyselyä Pevisaa liittymisestä ja annettiin jalostustoimikunnalle tehtäväksi esitellä Pevisaa sekä tekemään asiasta esityksen seuraavalle vuosikokoukselle
 • minkälaisia tapahtumia jäsenet haluaisivat jalostustoimikunnan ja hallituksen järjestävän
 • esitettiin että voitaisiin pitää yhteisiä, vapaamuotoisia keskustelutapaamisia kasvattajien kesken
 • herätetään henkiin kasvattajakollegiot
 • silmäspesialistin webinaari

HALLITUKSEN KOKOUS 19.1.2022

– Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille. Laskujen eräpäivä on 23.1. Mikäli laskusi ei ole tullut perille, otathan yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri(at)australianterrieriekerho.fi

– Vuosikokous järjestetään su 24.4. klo 14. Mahdollisuus etäosallistumiseen.

– Kennelliiton valtuuston jäseneksi ja yleiskokouksen edustajaksi valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Kenneth Holmberg ja varaedustajaksi Kati Moilanen.

– Erikoisnäyttely 2022 järjestetään 4.9. Kärkölässä. Näyttelytoimikuntaan tarvitaan apukäsiä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan näyttelyn järjestelytehtäviin, ota yhteyttä näyttelytoimikunnan puheenjohtajaan Heiniin heiniemilia.reis(at)gmail.com

– Hallituksen kokousajankohdat ilmoitetaan kotisivuilla. Esityksiä hallituksen käsiteltäväksi voi toimittaa sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta osoitteeseen sihteeri(at)australianterrierikerho.fi. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta pyritään päättämään edellisen kokouksen yhteydessä.

– Vuoden ensimmäistä lehteä valmistellaan. Sen dead line on 1.2.2022.

– Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2022 klo 18.

AUSSILEHTI JA VUODEN AUSSI -KILPAILU
26.7.2021

– Vuoden 2021 ensimmäinen Aussilehti ilmestyy pian. Lehti ilmestyy poikkeuksellisesti tuplanumerona sisältäen numerot 1 ja 2. Sähköisen version julkaiseminen ei valitettavasti tällä kertaa onnistu, mutta mikäli jäsenistö on kiinnostunut mahdollisuudesta saada Aussilehtiä tulevaisuudessa sähköisessä muodossa, voimme selvittää tätä mahdollisuutta (mm. kustannuskysymykset ja julkaisupaikka). Sähköistä versiota voidaan suunnitella vaihtoehdoksi painetun version rinnalle.

Aussilehden lehtitoimikuntaan haetaan jäseniä! Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan lehden toimittajakaartiin, otathan yhteyttä aussilehti(at)australianterrieriekerho.fi

Vuoden Aussi -kilpailut järjestetään normaalisti vuonna 2021. Kilpailun säännöt löytyvät täältä.

AUSSILEHTI
19.5.2021

Hei kaikki Australianterrierikerho ry:n jäsenet!

Pahoittelumme, että tämän vuoden ensimmäisen Aussilehden ilmestyminen on viivästynyt. Olemme olleet alkuvuonna ilman päätoimittajaa ja lisäksi viime vuoden tapahtumien vähäisyyden vuoksi lehden sisällön riittävyydessä on ollut vajetta. Toivomme jäseniltä kärsivällisyyttä, ja pyrimme julkaisemaan lehden niin pian kuin mahdollista.

Kunhan vuoden ensimmäinen lehti on valmiina painoon, pyrimme julkaisemaan sen painetun version lisäksi myös pdf-muodossa. Tiedotamme asiasta lehden valmistuttua.

Mikäli olet maksanut jäsenmaksun vuonna 2020, etkä ole saanut Aussilehtiä vuoden 2020 aikana, pyydämme ottamaan yhteyttä kerhon jäsensihteeriin jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi jäsentietojen tarkistamiseksi.

Jäsenten kannattaa seurata säännöllisesti myös näitä kotisivujamme, jotka ovat lehden lisäksi yhdistyksemme virallinen tiedotuskanava. Mikäli huomaatte kotisivuilla päivitystarvetta, ilmoitattehan tästä ystävällisesti webmasterille osoitteeseen webmaster(at)australianterrierikerho.fi

Terveisin,
Hallitus

LUONNETESTI

Turun alueella järjestetään taas kaksipäiväinen luonnetesti 10-11.4.2021.

Tuomareina Tarja Matsuoi ja Carita Koskinen. Koetoimitsijana Jani Levänen.

Testiin voit aussisi kanssa osallistua, jos koirasi on jo 2v täyttänyt, mutta ei ole vielä 7: ää vuotta. Luonnetestistä löydät tarkemmin tietoa täältä: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti

Testipaikkana on uusi testausrata, joka sijaitsee Turussa, Paattisilla. Testiin ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet Palveluskoirayhdistyksen Virkku-palvelusta www.virkku.net . Etusijalla testiin ovat australianterrierit. Testi maksaa aussikerhon jäsenille 30€, muille 60€. Ilmoittautuminen australianterrierikerhon jäsenille alkaa 8.3. klo 9:00, muut 15.3. alkaen.

Lisätietoja Tanja Kotro kennelmillhouses@hotmail.fi tai puh: 044 291 0624

VUOSIKOKOUS 2020

Aika: lauantai 17.10.2020 klo 14.00.
Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, kerhotalo, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

PÖYTÄKIRJA TIIVISTELMÄ

Vuosikokous avattiin klo 14.05. Puheenjohtajaksi valittiin Tanja Kotro ja sihteeriksi Leena Reini-Sievänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Moilanen ja Tiina Repo.

Paikalla oli 12 jäsentä sekä valtakirjoilla edustettuina 5 jäsenta

Esityslistaan tehtiin muutos, jossa Vuoden Aussi-kilpailun lakkauttamista koskeva ehdotus käsiteltiin omana kohtanaan ja Vuoden Aussi-kilpailun sääntöjen muuttaminen omana kohtanaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Jaana Laakko, Kati Moilanen ja Mari Mäki. Varajäseniksi valittiin Heini Reis ja Bea Vuori.

Puheenjohtaja kävi läpi vuoden 2019 toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin muutoksitta. Rahastonhoitaja antoi selostuksen yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle

Vuoden 2021 jäsenmaksu pidetään ennallaan: varsinainen jäsen 25 € ja perhejäsen 8 €

Käytiin läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina jatkavat Mirja Lehtola ja Jaana Ryynänen-Raikio

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Mari Mäki, Kati Moilanen ja Pia Nyberg. Harjoittelijajäsenenä on Heini Reis.

Vuosikokous valtuutti hallituksen muuttamaan yhdistyksen sääntöjä seuraavaan vuosikokoukseen mennessä siten, että etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista.

Vuoden Aussi-kilpailua päätettiin jatkaa ääniin 11/6.

Vuoden Aussi-kilpailun sääntöjä päätettiin muuttaa äänestyksen jälkeen puoltoäänin 9 siten, että pentuluokka palautetaan Vuoden Aussi –kilpailuun junioriluokan rinnalle ja molemmissa noudatetaan aikaisempaa pentukilpailun pistelaskua. Tämä ehdotus otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.

Onniteltiin Vuoden 2019 Aussi-kilpailun voittajia, joille palkinnot jaettiin jo Aussierkkarissa.

Muina asioina keskusteltiin:

– luonnetesti pidetään 10.-11.4.2021

– keskusteltiin Aussi-lehden sähköisestä versiosta

– nettisivujen päivitys ajankohtaista

– keskusteltiin jalostuspäivistä ja geenitutkimukseen osallistumisesta

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

ERIKOISNÄYTTELY 2020

Erikoisnäyttely 2020 toteutuu suunnitellusti Hakunilan urheilupuistossa Vantaalla 5.9.2020. Aussierkkarin arvostelee oma kasvattajatuomarimme Mari Pajaskoski. Ilmoittautuminen 10.8. mennessä osoitteessa ilmoittautuminen.kennelliitto.fi https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/ tai postitse ilmoittautumislomakkeella Pia Nyberg, Högåkerintie 81, 07130 Anttila.

Erikoisnäyttelymme on osa Terrier Weekend-tapahtumaa. Sunnuntaina 6.9. järjestetään Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely Terri-Eri 2020. Lisätietoja Terrier Weekend- viikonlopusta https://www.terrierijarjesto.fi/terrier-weekend-2020/ .

ERIKOISNÄYTTELY 2020

Nyt kävi niin, että Simon Mills ei saavu koko Terrier weekendiin 5.-6.9.2020 Suomeen. Hän perui matkansa pandemian vuoksi. Tuomarimme erkkarissa on siis Mari Pajaskoski. Mari on erittäin otettu tästä kunniasta. ”Erkkaria on aina kunnia päästä tuomaroimaan, puhumattakaan oman rodun erkkaria.”

Kennelliitto kokoontuu 11.6. päättämään loppukesän näyttelyiden järjestämisestä. Näyttelytoimikunta on jo tehnyt alustavia kaavailuja erkkarin järjestämiseksi. Se saatetaan järjestää jossain muualla kuin Vantaalla, kenties sisätiloissa. Tällä hetkellä kaikki on vielä auki näyttelyn suhteen. Asiat varmistuvat, kun uusia ohjeistuksia saadaan. Asiasta tiedotetaan facebookissa ja kerhon nettisivuilla.

VUOSIKOKOUS 2019

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 06. huhtikuuta Hartolassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kenneth Holmberg ja sihteerinä Anna-Mari Uimonen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kenneth Holmberg seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2019-2020 Tanja Kotro, Oona Rantalainen ja Leena Reini-Sievänen sekä vuodeksi 2019  Jaana Koivula. Varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin  Kirsi Pynnönen ja Jenni Wahteristo. Hallituksessa jatkavat 2019 Pia Nyberg ja Marika Nuortamo.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Leena Reini-Sievänen, Oona Rantalainen ja Irma Harden sekä harjoittelijajäseneksi Anna-Mari Uimonen. Ulkomuototuomari Nina Janger toimii tuomarijäsenenä. Jalostustoimikunnan kokoonpano ja jäljellä olevat toimikaudet:
Pia Nyberg  2019
Leena Reini-Sievänen 2019
Henna Laine 2019 ,2020
Irma Harden 2019, 2020, 2021
Oona Rantalainen 2019, 2020, 2021
harjoittelijajäsen Anna-Mari Uimonen 2019
tuomarijäsen Nina Janger

Käsiteltiin viralliset kokousasiat ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.

Keskusteltiin, täydennettiin ja muokattiin Vuoden Aussikasvattaja –kilpailun alustavaa pistelaskuehdotusta ja valtuutettiin hallitus jatkamaan uudistuksen valmistelua seuraavaan vuosikokoukseen

Kohdassa muut asiat käsiteltiin seuraavaa:
– Keskusteltiin postituslisän käyttöönottamisesta jäsenmaksun paperilaskuun.
– Sähköpostilaskutukseen siirtymistä pyritään tehostamaan. Jäseniä muistutetaan, että maksamaton jäsenmaksu johtaa kuukausi eräpäivän jälkeen jäsenyyden loppumiseen. Valtuutettiin hallitus hankkimaan sopiva ohjelmisto jäsenrekisterin ylläpitoon ja laskutukseen.
-Ehdotettiin kaikkien Vuoden-Aussi kilpailujen lakkauttamista, koska kilpailu aiheuttaa vuosittain huonoa ilmapiiriä yhdistystoimintaan. Ehdotus sai kannatusta ja asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vuoden 2020 vuosikokouksessa.

HALLITUKSEN KOKOUS 27.03.2019

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen (skype-yhteys) ja Anna-Mari Uimonen.

– Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä.
– Valtuutettiin ne hallituksen jäsenet, jotka ovat läsnä vuosikokouspäivänä 06.04.2019 ennen vuosikokousta pidettävässä hallituksen kokouksessa, hyväksymään virallinen jäsenluettelo.
-Päätettiin ehdottaa vuosikokouksessa jäsenmaksun paperilaskuun laskutuslisää postikulujen kattamiseksi.
– Hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 esitettäviksi vuosikokoukselle. Tarkennettiin hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa 2019.
– Keskusteltiin huolestuneina aktiivisten jäsenten vähentymisestä. Hallitukseen  ja jalostustoimikuntaan on vapautumassa useampi paikka.
-Vahvistettiin Vuoden Aussi-kilpailun 2018 tulokset.
-Viimeisteltiin vuosikokouksen yhteyteen Linnahotelliin Hartolaan suunniteltu oheisohjelma.
-JTO:n päivitys pyritään saamaan kevään aikana valmiiksi ja lähetetään Kennelliittoon arvioitavaksi. Ulkoasu ja rakenne muutettu vastaamaan uutta mallirunkoa. Tekstiä selkeytetty.
– Päätettiin poistaa kerhon kuolinsyy-lomake kotisivuilta ja laittaa tilalle linkki KoiraNetiin, jotta kaikki tieto kerääntyisi samaan paikkaan.
-Keskusteltiin aussien koon kasvamisesta. Päätettiin hankkia yhdistykselle mitta ja tästä lähtien mitata koirat erikoisnäyttelyissä.
– SuKoKa ja Ladys Kennel Club järjestävät Rotukoirakävelyn 01.09.2019. Päätettiin jakaa tietoa tapahtumasta Aussi-lehdessä, kotisivulla ja FB:ssa.
-Helsingin Yliopiston geenitutkimusryhmällä on  uudistettu koirien  käyttäytymistutkimus. Päätettiin  julkaista linkki lehdessä ja kotisivulla.
-Erikoisnäyttelyn 19.05.2019 ilmoittautumisaika päättyy 22.4. Tästä muistutetaan FB-sivulla!
-Seuraava kokous 06.04.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 22.01.2019

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen (skype-yhteys),  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.
– Vahvistettiin jäsenmäärä 31.12.2018: varsinaisia jäseniä 473, kunniajäseniä 5, perhejäseniä 17, ulkomaisia 3. Kokonaisjäsenmäärä 498.
– Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
– Tilinpäätös valmistunut. Ylijäämää – osa budjetoiduista kustannuksista jäi toteutumatta, Aussi-lehden painatuskustannukset vähenivät ja erikoisnäyttelyn kulut olivat odotettua pienenmmät.
– Hyväksyttiin sihteerin laatimat toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 esitettäviksi vuosikokoukselle. Jalostustoimikunnan esitykset vielä puuttuvat.
– Vuosikokouksen yhteyteen Linnahotelliin Hartolaan suunniteltu oheisohjelmaa. Oona Rantalainen laatii aikataulurungon ja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen lounaan vuosikokouspäivänä ja päättökahvit sunnuntaina.
– Pekka Teini suorittanut näytön hyväksytysti Jyväskylän näyttelyn yhteydessä 11.11.2018. Näytön koirina esitettiin Bluepepper’s Smiling Weasel, Millhouse’s Kasnäs ja Terhierin Ibiza Hippie. Näytön vastaanotti Nina Janger.
-Erikoiskoulutus ja arvostelukoe järjestetään 23.10.2019 Klaukkalassa. Paikalla ulkomuototuomarit Nina Janger ja Paula Heikkinen-Lehkonen.
-Päätettiin ilmoittaa koiran perusarvoksi Omakoiraan sama kuin edellisvuonna 1200 eur.
-Kennelliiton valtuuston syyskokouksessa 25.11.2018 ei esillä rotuamme koskevia asioita.
-Trimmikurssi Helsingissä 02.02.2019 ohjaajana Oona Rantalainen ja Mikkelissä 09.02.2019 Irma Hardenin opastuksella. Mikkelissä mahdollisuus myös verinätteenottoon Hannes Lohen geenitutkimusta varten.
-Seuraava kokous 27.03.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 04.11.2018

Hallitus kokoontui Mäntsälässä. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Henna-Emilia Mattanen,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.

-Aussi-lehti 4/2018 työn alla.
-Laadittiin työsarkailmoitus Koiramme-lehteen toukokuun erkkaristamme.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä yhdeksän. Kokonaisjäsenmäärä 479.
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Ulkomuototuomarikokelaiden erikoiskoulutus ja arvostelukoe 24.10.2018 jouduttiin perumaan kokelaiden peruutusten vuoksi.
-Päätettiin vuosikokouspäiväksi 06.04.2019 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valmisteltiin edelleenkin alustusta koskien edellisessä vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia  Vuoden Kasvattaja-kilpailuun.
Ideoitiin kokouksen yhteyteen kevätleiriä, luento-osuutta, trimmauskoulututusta tms. Mietittiin kokoontumispaikkavaihtoehtoja.
-Viimeistellään kotisivulle lomaketta, jolla ilmoitetaan tulokset Vuoden Aussi-kilpailuihin.
-Trimmikurssille Lahdessa osallistui 14 henkilöä koirineen. Päivä onnistui  hyvin ja sai kiitosta!
-Seuraava kokous 22.01.2019.

HALLITUKSEN KOKOUS 27.08.2018

Hallitus kokoontui Lohjalla. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Marika Nuorteva, Henna-Emilia Mattanen, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo ja Anna-Mari Uimonen.

-Aussi-lehti 3/2018 oikolukuvaiheessa.
-Ensi vuoden erikoisnäyttely jo toukokuussa. Infotaan ajoissa!
-Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä.
-Päätettiin, ettei osallistuta Messukeskuksen näyttelyiden yhteydessä 15-16.12.2018   järjestettävälle Rotutorille
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Valmisteltiin  alustusta koskien vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia  Vuoden   Kasvattaja-kilpailuun.
-Puheenjohtaja osallistuu Rotujärjestöjen järjestöpäivään 22.09.2018.
-Trimmikurssi järjestetään Lahdessa lokakuussa. Tiedotetaan heti, kun paikka varmistuu.
-Seuraava kokous 04.11.2018.

HALLITUKSEN KOKOUS 04.06.2018

Hallitus kokoontui Lohjalla. Paikalla olivat  Kenneth Holmberg, Irma Harden, Marika Nuorteva, Pia Nyberg,  Oona Rantalainen,  Jaana Viilamo,  Anna-Mari Uimonen sekä  Aussi-lehden päätoimittaja Terhi Oksanen.

-Aussi-lehti 2/2018 ilmestyy kesäkuun loppuun mennessä.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä yhdeksän. Nyt maksaneita jäseniä 457.
-Valmistellaan tietosuoja-asetuksen vaatima henkilötietojen käsittelyn suunnitelma ja dokumentointi.
-Kennelliiton uusiin sääntöihin ei ollut muutosehdotuksia.
-Mietitään Messukeskuksen näyttelyiden yhteydessä 15-16.12.2018 järjestettävälle Rotutorille osallistumista.
-Sovittiin erikoisnäyttelyn järjestelyistä.
-Hyväksyttiin uusi kennelnimianomus.
-Päätettiin kirjoittaa voimassa olevat Vuoden Aussi-kilpailujen säännöt selkeämpään muotoon.
-Valmistellaan seuraavaan kokoukseen alustusta koskien vuosikokouksessa esille tulleita ehdotuksia Vuoden Aussi-kilpailuista.
-Päätettiin anoa luonnetesti järjestettäväksi 2019.
-Päätettiin järjestää syksyllä kaksi trimmikurssia (Helsinki, Lahti).
-Päätettiin tilata t-paitoja myytäväksi erikoisnäyttelyssä.
-Seuraava kokous 27.08.2018.

VUOSIKOKOUS 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.helmikuuta Lahdessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kenneth Holmberg ja sihteerinä Satu Harden.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018-2019 Henna-Emilia Mattanen, Marika Nuorteva ja Pia Nyberg. Varajäseniksi vuodelle 2018 valittiin  Henna Laine ja Oona Rantalainen.

Virallisten kokousasioiden lisäksi päätettiin Vuoden Aussi –kilpailusta seuraavaa:
– Vuoden Aussi 2018 kilpailuun osallistuvat ilmoittavat itse tulokset vuoden lopussa kaavakkeella, joka tulee kerhon internetsivuille.
– Vuoden Pentu-kilpailu  korvataan Vuoden Juniori-kilpailulla
– Valtuutettiin hallitus tekemään ehdotus Vuoden Kasvattaja-kilpailun pisteuudistukseksi seuraavaan vuosikokoukseen.

Kohdassa muut asiat käsiteltiin seuraavaa:
– Päätettiin luopua Ykköslaatudiplomien jakamisesta
– Yhdistyksen varastossa olevat kiertopalkinnot päätettiin jakaa palkintoina esim. Club showssa tai erikoispalkintoina.
– Päätettiin, että vuodesta 2018 lähtien erikoisnäyttelyssä valitaan myös ROP- ja VSP-juniorit.
– Päätettiin, että jatkossa vuosikokous pyritään järjestämään tapahtumien yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä.
– Keskusteltiin vuosikokouksien etäyhteyden järjestämisestä. Keskustelun pohjalta todettiin, että yhdistyksen tekniset resurssit eivät riitä niiden järjestämiseen.

Vuosikokouspöytäkirja 2018
Tehtäväkentät 2018

Päivitetty 30.03.2017

Vuoden Aussi-kilpailu

Hallitus on kuunnellut jäsenistön huolta koskien Vuoden Aussi-kilpailujen pentukilpailun muuttamista juniorikilpailuksi. Muutokseen päädyttiin, koska kaikkia virallisia pentunäyttelytuloksia ei ole käytettävissä kilpailun tuloksia laskettaessa. Lisäksi koettiin epäreiluksi eri vuodenaikaan syntyneiden pentujen osallistumismahdollisuudet. Asiaa ei oltu valmisteltu ja se tuli esille keskustelussa vuosikokouksessa.

Koska yhdistyksellämme on ollut tapana käsitellä Aussi-kilpailun sääntömuutokset etukäteen informoituna,otamme tämän asian vuoden 2018 vuosikokouksen asialistalle. Näin kaikilla halukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Jos on muitakin ehdotuksia koskien Vuoden Aussi-kilpailua, voisimme käsitellä niitä samalla. Pyydämme toimittamaan ehdotukset hallituksen sihteerille syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Eli kuluva vuosi 2017 entisillä periaatteilla. Lisäksi hallitus toivoo jäsenistöltä apua pentu- ja kasvattajaluokkien tulosten keräämiseen. Näin voitaisiin nopeuttaa tulosten laskentaa.

VUOSIKOKOUS 2017

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12. helmikuuta. Kenneth Holmberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2017 -2018. Hallituksen Jäseniksi valittiin Irma Harden, Pia Nyberg (toimikausi yksi vuosi), Anna-Mari Uimonen ja Jaana Viilamo. Varajäseniksi valittiin Satu Harden ja Arja Seppälä.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Pia Nyberg ja Henna-Emilia Mattanen.

Hyväksyttiin esitys Agilityaussi-kilpailun pistelaskumuunnos kohtaan, jossa määritellään toimintatapa tasapelitilanteessa.

Muissa asioissa päätettiin luopua Vuoden-Pennun sekä VSP-Pennun palkitsemisesta. Näiden sijaan palkitaan Vuoden Juniori ja Vuoden VSP-juniori.

Vuosikokouspöytäkirja 2017

Hallituksen kokous 16.03.2016

Hallitus jakoi  vastuualueet oheisen linkin mukaisesti.  Tehtäväkentät2016

Tarkennettiin Ykköslaatudiplomien myöntämisperiaatteita: päätettiin poistaa aikaraja ’kalenterivuoden aikana’ koskien agility-, toko- ja rallytoko-diplomeja. Näyttely-diplomeihin jää voimaan ’ kalenterivuoden aikana’.

VUOSIKOKOUS  la 13.02.2016

Vuosikokouksessa oli paikalla 19 yhdistyksemme jäsentä. Vuoden 2015 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Hyväksyttiin uuteen mallirunkoon päivitetty Jalostuksen tavoiteohjelma ja valtuutettiin jalostustoimikunta viimeistelemään vielä puuttuvat kohdat.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henna-Emilia Mattanen, Tiina Tenlenius ja Satu Virtanen. Varajäseniksi valitiin Irma Harden ja Pia Nyberg.

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Kirsi Ola ja Tiina Tenlenius. Harjoittelijajäsenenä aloittaa Henna-Emilia Mattanen.

Esityslista

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 2016

Vuosikokouspöytäkirja2016