Harkitsetko kasvatustyötä?

Jos olet miettimässä pentujen teettämistä, niin muista, että australianterrierin rodun tulevaisuus on silloin myös sinun käsissäsi.

Yhdenkin pentueen teettänyt henkilö on kasvattaja. Kasvattaja on vastuussa myymiensä pentujen tulevista elinolosuhteista ja pennun tulevan kotiväen opastamisesta rodun oikeaan hoitamiseen. Australianterrierikerhon pentuvälitykseen pääsyn ehtona onkin joko kennelnimi tai kasvattajan peruskurssin hyväksytysti suorittaminen.

Pentujen teettämisen pitäisi olla aina rodun jalostusta ja rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamista, jotta rodun jalostuspohja ei menisi liian suppeaksi. Tavoitteenasi on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.

Kasvatustyötä vaikeuttaa myös se, että rodussa esiintyy perinnöllisiä sairauksia, joihin jokaisen kasvattajan pitäisi olla hyvin perehtyneitä.

Kysele ja opi kokeneilta kasvattajilta ja käy näyttelyissä tutustumassa rotuun ja koiriin, kuvat eivät kerro koko totuutta.
Perehdy rotuun niin, että tunnet hyvin sen rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen. Jokaisen jalostukseen käytettävän koiran tulisi täyttää ainakin minimivaatimukset jotka ovat ehtona pääsylle Australianterrierikerhon pentuvälitykseen.

Lisäksi perehdy jalostustoimikunnan keräämiin ja toimikunnalle ilmoitettuihin koirakohtaisiin terveystietoihin (vaatii salasanan)

Myös Suomen Kennelliito ry asettaa kasvattajalle monenlaisia vaatimuksia kennelnimen anomiseen, pentujen rekisteröintiin ja kauppasopimuksiin yms. liittyen.

Kasvattaja ei ole koskaan valmis, kasvatustyö vaatii jatkuvaa opiskelua.
Rotutietoisuus on kasvattamisen perusta.

Jalostuksen tavoiteohjema (JTO)

rotumääritelmä

rodun taustaa

koirakohtaiset terveystiedot 

pentuvälityssäännöt

Suomen Kennelliitto

kasvattajasitoumus

koirarekisteriohje_2017-2018

jalostusstrategia

Koiranet- jalostustietokanta

Omakoira –palvelun ohjeet