Jalostuksen tavoiteohjelma

JTO eli Jalostuksen tavoiteohjelma on tärkeä ohjenuora ja seurantaväline niin rotujärjestölle kuin kasvattajillekin sekä rotua harrastaville henkilöille.

Se on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.

Ohjelmissa asetetaan myös keskeiset tavoitteet fyysisen ja psyykkisen terveyden ja terveen rakenteen edistämiseksi sekä rotutyypillisyyden säilyttämiseksi.

Tavoitteena on saada myös sekä nykyiset, että tulevat kasvattajat ja rodun harrastajat tuntemaan australianterrierin rotumääritelmä ja jalostuksen tavoitteet, sekä ymmärtämään omien jalostuskoiriensa tasoa verrattuna koko kantaan.

JTO päivitetään viiden vuoden välein ja samassa yhteydessä analysoidaan aiempien tavoitteiden täyttymistä. Toki tavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa tehdään jatkuvasti.

Koiranjalostuksen päämäärä on pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia ja terveitä käyttötarkoitukseensa soveltuvia rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon omaavia koiria.

Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2020 – 2024

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020-2024

Korvauksenhaku tarkastuksista ja näytteistä

Australianterrierikerho ry:n Jalostustoimikunta kannustaa kerhon jäseniä viemään koiriaan silmätarkastuksiin. Perinnöllistä kaihia halutaan kartoittaa kattavammin myös vanhemmilta koirilta, joten kerho korvaa silmätarkastuskuluja kuusi vuotta täyttäneiltä koirilta seuraavasti:
– korvaus virallisesta silmätarkastuksesta enintään 40 euroa
– korvaus yhdestä tutkimuksesta koiran elinaikana
– jos lausuntona on epäily, korvataan uusintatarkastus kokonaan
– ehtona kaikille korvauksille on todettavuus Koiranet-tietokannassa, jonka jälkeen korvauksen saa kuittia vastaan kerhon rahastonhoitajalta
– silmätarkastuskuluja korvataan vain koirasta, joka on kerhon jäsenen omistuksessa

Australianterrierikerho ry on edelleen mukana Hannes Lohen geenitutkimuksessa. Australianterriereille on käynnistetty tutkimusprojekti diabeteksen osalta. Tutkimukseen tarvitaan näytteitä koirista, joilla epäillään tai on diagnosoitu diabetes. Lisäksi näytteet vanhoista, terveistä koirista ovat erittäin tärkeitä. Tutkimuksen kannalta on hyvin tärkeää päivittää koiran terveydentilassa tapahtuneet muutokset.

Australianterrierikerho ry maksaa verinäytteiden kustannuksia seuraavasti:
– joukkonäytteenotot
– diabeteskoiran, sen sisarusten, vanhempien ja mahdollisten jälkeläisten verinäytetutkimuskulut
– muilta tutkituilta koirilta kuittia vastaan verinäytekuluista 50 %, kuitenkin enintään 15 euroa/koira