JALOSTUSTIEDOKSIANTO

JALOSTUSTIEDOKSIANTO

Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

(Tästä lähetettynä tiedustelu menee suoraan jalostustoimikunnan jalostustiedoksiantovastaavalle sp.osoite: jalostustiedoksianto@australianterrierikerho.fi.)

TIEDOKSI

Jalostustiedoksiannoilla kerätään tietoa myös tulevia JTO päivityksiä varten. Tästä syystä on kysymyksiä nartuista ja jonkin verran myös uroksista lisätty kaavakkeeseen.

Huomioitavaa
Jalostustiedoksiannoissa käsittelyaika on n. kaksi viikkoa. Jalostustoimikunta noudattaa käsittelyssään JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) määrittelemiä pentueiden vähimmäisvaatimuksia, sekä urokselle asetettuja pentueiden enimmäismääriä.
Mikäli vaadittavat terveys- ja näyttelytulokset eivät ole tarkistettavissa Koiranet- jalostustietojärjestelmästä on tarvittavien tietojen dokumentit toimitettava jalostustoimikunnalle.

Jos kysymyksessä on suomalainen tai Suomeen rekisteröity koira, jonka viralliset terveystutkimustulokset näkyvät KoiraNetissä, riittää kun täytät koiran nimitietojen ja terveystulosten osalta vain nimen sekä Kennelliiton rekisterinumeron.

Pentuvälityssivuille pentue päivitetään vasta kun jalostustoimikunta on käsitellyt tiedoksiannon ja ilmoittanut asiasta webmasterille ja pentuvälittäjille.

*  tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Puutteellisia tietoja ei käsitellä.

 • YHTEYSTIEDOT

 • NARTUN TIEDOT

 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
  vastaa vain mikäli nartulla on aiempia astutuksia
 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
 • NARTUN AIEMMAT PENTUEET

  (sektio=keisarinleikkaus)
 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
 • pentueiden synt.aika, isän rek.nro ja virallinen nimi
 • TIEDOKSIANNON TAUSTAT

  seuraavat kysymykset koskevat tiedoksiannontaustoja ja yhdistelmää (*pakollinen)
 • mikäli narttu on jo astutettu, tai pennut ovat syntyneet
 • mikäli pennut ovat syntyneet
 • UROKSEN TIEDOT

  Mikäli kyseessä on kaksoisastutus (toteutunut tai suunnitteilla) täytä tiedot molemmista uroksista. Muussa tapauksessa täytä kohdat: 1. uroksen tiedot.
 • mikäli uroksella ei ole aiempia pentueita, laita luvuksi 0
 • 2. UROKSEN TIEDOT

 • mikäli uroksella ei ole aiempia pentueita, laita luvuksi 0
 • MUUTA JALOSTUSTOIMIKUNNALLE

 • lisätiedot, terveiset, palautteet, kehitysehdotukset, yms.