JALOSTUSTIEDUSTELU

Jalostustoimikunta ei ole vastuussa kasvattajien tekemistä yhdistelmistä!

JALOSTUSTIEDUSTELU

Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

(Tästä lähetettynä tiedustelu menee suoraan jalostustoimikunnan sihteerille osoitteeseen jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi)

TIEDOKSI

Jalostustiedusteluilla kerätään tietoa myös tulevia JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) päivityksiä varten. Tästä syystä on kysymyksiä nartuista ja jonkin verran myös uroksista lisätty kaavakkeeseen.

* punaisella tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Puutteellisia tietoja ei käsitellä.

 

HUOMIOITAVAA

Jalostustiedustelu tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen nartun arvioitua juoksua.

Jalostustiedusteluissa jalostustoimikunta pyrkii toimittamaan vastauksen kasvattajalle n. kuukauden kuluessa tiedustelun saapumisesta jalostustoimikunnalle.
Mikäli vaadittavat terveys- ja näyttelytulokset eivät ole tarkistettavissa Koiranet-jalostustietojärjestelmästä on tarvittavien tietojen dokumentit toimitettava jalostustoimikunnalle.
Puutteellisia tietoja ei käsitellä.

Jalostustoimikunta suosittelee uroksia JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) vähimmäisvaatimuksia noudattaen, mutta ei voi taata urosten saatavuutta jalostukseen.
Jalostustoimikunta ei myöskään ota kantaa urosten asuinpaikan sijaintiin, eikä voi jakaa yhteystietoja omistajista yksityisyyssuojaan vedoten.
Em. kohtien tietojen hankinta on nartun omistajan vastuulla kuin myös astutukseen liittyvien sopimusten teko.
Syntyvän pentueen saamiseksi kerhon pentuvälitykseen on kasvattajan täytettävä lisäksi valitsemastaan yhdistelmästä jalostustiedoksianto, vaikka käyttäisikin jalostustoimikunnan suosittelemaa urosta.

Jalostustoimikunta suosittelee kasvattajaa tutustumaan mm. kerhon sivuilla oleviin kerättyihin terveystietoihin, jalostuksen tavoiteohjelmaan -JTO, sekä ”Harkitsetko kasvatustyötä” -informaatioon ja lisäksi SKL:n rekisteröintiohjeisiin.

 • YHTEYSTIEDOT

 • NARTUN TIEDOT

 • (päivämäärä, jolloin tutkimus suoritettu)
 • (päivämäärä, jolloin tutkimus suoritettu)
 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
  vastaa vain mikäli nartulla on aiempia astutuksia
 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
 • NARTUN AIEMMAT PENTUEET

  (sektio=keisarinleikkaus)
 • mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä
 • pentueiden synt.aika, isän rek.nro ja virallinen nimi
 • JALOSTUSTIEDUSTELUN TAUSTAKYSYMYKSET

 • (rakenne, luonne, väri, terveys, yms.)
 • (vastaa vain, mikäli nartulla on aiempia pentueita)
 • rakenne, luonne, väri, terveys, yms. (vastaa vain, mikäli nartulla on aiempia pentueita)
 • rekisterinumero/-t, virallinen nimi/ nimet, mikäli nartulla on aiempia astutuksia / pentueita
 • MUUTA JALOSTUSTOIMIKUNNALLE