Jalostustoimikunnan tiedotteet

JALOSTUSTARKASTUS TUONTIUROKSILLE

Jalostustoimikunta tarjoaa mahdollisuutta jalostustarkastukseen tuontikoirille, joilla on yli 5 pentuetta. Kutsuttujen tuontiurosten listaus on tehty KoiraNetin haulla koirille, joiden pentuja on rekisteröity vuosina 2010–2023 ja ne tiettävästi ovat itse elossa.

Jalostustoimikunta lähettää keväällä kasvattajille sähköpostia ja tarjoaa jalostustarkastuksen mahdollisuutta. Sen jälkeen mietimme yhdessä sopivaa ajankohtaa ja paikkaa. Ajatus on tuoda jalostustarkastus lähelle seutua, jossa uros tai uroksen omistaja asuu.

Jalostustarkastuksen yhteyteen ajatuksena on järjestää muutakin toimintaa. Ajatuksissa on ollut: trimmausopastusta, arkitottelevaisuutta, nuorten koirien katselmus ja mukavaa yhdessä olemista vaikkapa koirien kilpajuoksun merkeissä. Toiveita kuunnellaan, toiveista voi laittaa viestiä Heinille, jalostustoimikunnan sihteerille (jalostustmk@australianterrierikerho.fi).

Jalostustarkastuksilla kerätään tietoa rodusta, koirien rakenteesta, ulkomuodosta ja luonteesta. Koiran omistaja saa yksityiskohtaisen rakennearvostelun koirastaan ja tietoa kerätään myös, mitä jalostustarkastuksessa oleva uros tai narttu (tarkastettavien aussien isä tai emä) on periyttänyt jälkeläisilleen.

Jalostustarkastusten järjestäminen on yksi JTO:n määrittelemä jalostustoimikunnan tehtävä. Australianterrierien jalostustarkastukset ovat olleet erittäin suosittuja tilaisuuksia. Valitettavasti niitä ei ole viime vuosina järjestetty. Nyt jalostustarkastukset on tavoitteena palauttaa takaisin.

Jalostustarkastukseen on aina etukäteen ilmoittauduttava, jotta pystytään laatimaan tapahtuman aikataulu.

Jalostustarkastukseen pystytään ottamaan n. 20 koiraa. Jalostustarkastus on osallistujalle ilmainen.

Jalostustarkastusta tarjotaan seuraaville tuontikoirille. Niiden omistajia tai koiria käyttäneitä kasvattajia pyydetään ottamaan yhteyttä jalostustustoimikuntaan, mikäli haluat ilmoittaa koiria jalostustarkastukseen. Sulussa on uroksen pentueiden määrä.

Zenon Von Den Grauen Anfurten ( 8 ), Armirelli Funny For Money ( 8 ), Cooktown Rossi Valentino (7), Nellyson’s A Tiny Al Ca Pony (5), Al-Dabaran Viggo (5), Redhawk Wild N’ Gettin’ Western (5), Enomis Iv Got The X Factor (5) ja Redwing Kiss And Tell (5).

Lisää jalostustustarkastuksesta voit lukea seuraavasta Aussi-lehdestä.

KASVATTAJAKOLLEGIOT

KASVATTAJAKAHVILA 2

Toinen Teamsin välityksellä järjestettävä PEVISA-aiheinen kasvattajakahvila järjestetään
su 22.1.2023 klo 17 alkaen.

Australianterrierikerhon jalostustoimikunta kutsuu aiheesta kiinnostuneet jäsenet mukaan keskusteluiltaan ns. kasvattajakahvilaan.

Mikäli aiheesta on herännyt sinulle kysymyksiä, niin lähetäthän ne mahdollisimman pian jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi

Ilmoittautumiset ke 18.1. mennessä osoitteeseen jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi

KASVATTAJAKAHVILA

Tiistaina 29.11.2022 klo 19 alkaen

Aihe: PEVISA

Australianterrierikerhon jalostustoimikunta kutsuu aiheesta kiinnostuneet jäsenet Teamsin välityksellä järjestettävään keskusteluiltaan ns. kasvattajakahvilaan.
Ilmoittautumiset ti 15.11. mennessä osoitteeseen jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi

Jalostustoimikunta tiedottaa (25.8.2022)

Australianterrierikerho ry:n Jalostustoimikunta haluaa muistuttaa jäseniä siitä, että se kannustaa kerhon jäseniä viemään koiriaan silmätarkastuksiin. Perinnöllistä kaihia halutaan kartoittaa kattavammin myös vanhemmilta koirilta, joten kerho korvaa silmätarkastuskuluja kuusi vuotta täyttäneiltä koirilta seuraavasti:
– korvaus virallisesta silmätarkastuksesta enintään 40 euroa
– korvaus yhdestä tutkimuksesta koiran elinaikana
– jos lausuntona on epäily, korvataan uusintatarkastus kokonaan
– ehtona kaikille korvauksille on todettavuus Koiranet-tietokannassa, jonka jälkeen korvauksen saa kuittia vastaan kerhon rahastonhoitajalta (rahastonhoitaja(at)australianterrierikerho.fi)
– silmätarkastuskuluja korvataan vain koirasta, joka on kerhon jäsenen omistuksessa.

Jalostustoimikunta tiedottaa (27.6.2022) 

– Jalostustoimikunnassa on keskusteltu PEVISAan (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) liittyvistä asioista, mm. ohjeesta ja säännöstä.
– Suunniteltu kasvattajakollegioita näyttelyiden yhteydessä järjestettäviksi eri puolilla Suomea, kunhan jalostustoimikunnan jäsenillä on riittävästi tietoa PEVISAsta.
– Syksyllä on mahdollista järjestää etätapahtumana ns. kasvattajakahvila PEVISA-asian tiimoilta, jos se koetaan tarpeelliseksi.
– Mahdollisina PEVISA-asioina on pohdittu terveystuloksia silmien ja polvien osalta, sekä rajoituksia yhdistelmän sukusiitosprosenttiin ja uroksen enimmäispentuemäärään. Näistä on tarkoitus keskustella kollegioissa.
– Aussi-lehteen on tulossa juttua PEVISAsta loppuvuonna.
– Hannes Lohen diabetestutkimuksen tilannetta on selvitelty. Tähän mennessä heidän saamistaan näytteistä on tehty geenianalyysejä, mutta niistä ei ole saatu tuloksia. Näytteitä otetaan yhä vastaan, mutta tutkimukselle ei tällä hetkellä ole rahoitusta. Resurssien salliessa tutkimus voi jatkua. Lisätietoja geenitutkimuksesta löytyy täältä: https://www.australianterrierikerho.fi/jalostus/yleista-terveydesta-terveystuloksia-geenitutkimus/

Jalostustoimikunnan teams-kokous 14.12.2021

Jalostustoimikunnan kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

–       Sovittiin jalostustoimikunnan uudesta työnjaosta Oona Rovion erottua jalostustoimikunnasta

–       Käsiteltiin jalostustoimikunnan vuoden 2022 suunnitelmaa, mm

  • Jalostustarkastuksia järjestetään jatkossa pyydettäessä
  • Keskusteltiin rodun ihanneprofiilin tekemisestä (ulkomuoto ja käyttäytyminen) sekä erikoiskoulutuksen ja arvostelukokeen järjestämisestä
  • Vuoden 2022 terveyskysely ja terveystietojen kerääminen
  • Kasvattajapäivät järjestetään, kunhan koronatilanne helpottaa
  • Suunnitteilla webinaari jäsenille

–       Aussilehteen 2/2022 tulossa juttua viime vuosien yhdistelmistä sekä terveystietokyselyiden tuloksista

–       Jalostustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran maaliskuussa 2022

Jalostustoimikunnan kokous 1.10.2019

Jalostustoimikunta kokoontui Vantaalla
1.10.2019. Paikalla olivat Irma Harden, Anna-Mari Uimonen, Pia Nyberg ja Oona
Rovio.

-Jalostuksen tavoiteohjelma
JTO on päivitetty uuteen mallirunkoon ja tarkastettavana Kennelliitossa. JTO-esitysten
käsittely on siellä ruuhkautunut ja meidän odottaa vuoroaan.

Kolmivuotiskyselyn 2012 -2013 yhteenveto tehty ja se
ilmestyy Aussi-lehdessä 3/2019.

Kolmivuotiskyselyyn
2014 – 2015 lähetetään vastauspyynnöt kasvattajille.

-Ristisidekyselyyn vastauksia tähän mennessä
kahdeksan. Kerätään aktiivisesti vastauksia vuoden loppuun asti ja siihen
mennessä saaduista vastauksista tehdään toimintakertomukseen sekä ensimmäiseen
lehteen yhteenveto. Samassa yhteenvedossa mainitaan aikaisemmin ilmoitetut
ristisidevammat.

-Jalostustiedoksiantoja 2019 14 kpl. Pentuemäärä ja
pentumäärä jäänevät alhaisemmaksi kuin viime vuosina.

-Jalostustiedoksiantolomakkeeseen
lisätään pyyntö toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta Kasvattajan
peruskurssista, jos kasvattaja ei ole kennelnimen haltija.

-Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus ja arvostelukoe järjestetään 23.10.2019.

Toukokuun erikoisnäyttelyssä
kaikki koirat (paitsi pennut) mitattiin. Tulokset kerätään taulukkoon ja
julkaistaan.

-Seuraavan kerran jalostustoimikunta kokoontuu tammikuussa 2020.

Jalostustoimikunta tiedottaa 15.5.2019

Jalostustoimikunnan päätöksellä luovutaan Keski-ikä ja kuolinsyykysely -lomakkeen käytöstä kesäkuun alusta lähtien. Perusteluna on Kennelliiton ylläpitämä järjestelmä, jossa tieto koiran kuolemasta ilmoitetaan suoraan Kennelliittoon. Tästä järjestelmästä saadaan tiedot kerhon omaan terveystiedostoon.

Kennelliiton järjestelmään merkitään koiran kuolintiedot omistajan pyynnöstä. Tämän voi tehdä helpommin Omakoira-palvelussa. Palvelusta valitaan Koirat-välilehti ja klikataan aktiiviseksi kyseinen koira. Sen jälkeen klikataan linkkiä ”Merkitse kuolleeksi”, jonka jälkeen pääsee syöttämään koiran kuolinajan ja -syyn. Tietojen lisäämisen jälkeen sivu tulee tallentaa ”Tallenna”-painikkeella ja tiedot päivittyvät välittömästi Kennelliiton koirarekisteriin ja Jalostustietojärjestelmään.

Jos kuolinilmoitusta ei ole mahdollista tehdä Omakoira-palvelun kautta, voi sen tehdä myös vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto – Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Omakoira-palvelu

Omakoira-palvelu on jäsenen henkilökohtainen palvelu, jossa on nähtävissä vain jäsenen omat tiedot. Omakoira-palvelussa on osiot myös eläinlääkäreille ja -asemille, yhdistyksille, kennelpiireille, kennelneuvojille, löytöeläinhenkilöille sekä DNA-näytteenottajille ja –laboratorioille.

Jos et ole käyttänyt Omakoira-palvelua aikaisemmin, rekisteröidy ensin palvelun käyttäjäksi. Tarvitset rekisteröitymisessä jäsennumerosi ja henkilökohtaiset pankkitunnuksesi. Jäsennumero löytyy jäsenmaksulaskusta tai Koiramme-lehden takakannen osoitetarrasta. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi salasanan, jolla pääset kirjautumaan palveluun. Huomioithan, että jäsenyys on henkilökohtainen. Toisen henkilön pankkitunnuksilla rekisteröityminen ei onnistu.

Jos et löydä jäsennumeroasi, ota yhteyttä joko sähköpostitse osoitteessa jasenasiat@kennelliitto.fi tai numeroon 09 8873 0244 arkisin kello 11-17 välillä.

JALOSTUSTOIMIKUNTA 2019

Vuosikokouksessa valittu jalostustoimikunta 2019 kokoontui 25.04.2019. Toiminnan selkeyttämiseksi päätettiin perustaa omat sähköpostiosoitteet jalostustiedoksiannoille, kolmivuotiskyselyille ja terveysilmoituksille. Jalostustiedustelut ja muu posti tulevat edelleenkin vanhaan jalostustoimikunnan postiin.

Nimettiin yhdistyksen sääntöjen määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri:
puheenjohtaja Irma Harden
varapuheenjohtaja Pia Nyberg
sihteeri Leena Reini-Sievänen

Jaettiin vastuualueet seuraavasti:
JTK:n postilaatikko Leena Reini-Sievänen
Jalostustiedoksiantoihin vastaaminen Oona Rantalainen
Terveyslistan ylläpito Pia Nyberg
Kolmivuotiskyselyt Henna Laine ja Irma Harden
Kokousmuistiot Anna-Mari Uimonen

2019

-JTO:n päivitys valmiiksi toukokuun aikana (Irma, Pia, Anna)
-kolmivuotiskysely vuonna 2014 ja 2015 syntyneistä pentueista kasvattajille (Henna). 
-edellisen kolmivuotiskyselyn (2012 2013) yhteenveto (Irma)
laaditaan terveyskysely aiheena todetut ristisidevammat (Irma)
-erikoisnäyttelyssä mitataan koirat. Tulosten kerääminen ja tilastointi (Anna)
-selvitetään Hannes Lohen tutkimuksen ajankohtainen tilanne (Anna).
-ulkomuototuomarien koulutus ja arvostelukoe 23.10.2019.