KAHDESTA ERILAISESTA POLIVLAUSUNNOSTA HUONOIN ON VOIMASSA KUNNES:

Jalostustoimikunta on tehnyt huomion, että polvilumpioluksaatio (patellaluksaatio) –lausunnon jälkeen koirille on voitu hakea toiselta lääkäriltä uusi, ehkä parempi lausunto. Kennelliiton kanta on, että huonoin lausunto on voimassa, siihen saakka, kunnes Kennelliiton paneeli on tarkastanut koiran ja antanut lopullisen lausunnon.

Rotumme jalostuksen tavoiteohjelmassa ei erilaisten polvilausuntojen osalta ole määritelty toimintatapaa, joten Australianterrierikerho ry:n jalostustoimikunta noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja toimintatapoja. Jalostustoimikunta on yksimielisesti ottanut kannan, että rotujärjestön tulkinta terveysasioissa ei voi olla ristiriidassa Kennelliiton yleisten toimintaohjeiden kanssa.

Polvilumpioluksaatio tarkoittaa takajalan polvilumpion sijoiltaan menoa. Lumpion luksoituminen liittyy yleensä koko takajalan virheasentoon. Koiran omistaja voi valittaa Kennelliittoon lausunnosta vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat lausunnot.

Huonompi lausunto jää voimaan, kunnes Kennelliiton paneeli on tutkinut koiran. Koiran omistajan tulee tehdä valitus Kennelliittoon kirjallisesti ja suorittaa Kennelliiton päättämä käsittelymaksu ennen paneelia. Käsittelymaksua ei palauteta. Paneelin antama tulos korvaa aiemmat lausunnot.

Lisää tietoa aiheesta:
www.kennelliitto.fi/fi/jalostusjakasvatus/tutkimukset/polvi/Polvilausunto.htm

This entry was posted in Jalostustoiminta. Bookmark the permalink.