Koirarekisteriohje!

huomioikaa 01.01.2010 (27.08.2009 hyväksytty) voimaan tulleen lisäys Koirarekisteriohjeeseen, jonka mukaan
kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta ja se on voimassa 6 kk. Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.

01.01.2010 voimaan tullut Koirarekisteriohje kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta:
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/5BDC7D9B-F300-49DA-99C2-2ECA30480498/0/koirarekisteriohje2010.pdf

This entry was posted in Kennelliitto. Bookmark the permalink.