Lomakkeita

Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa rodun tilasta mm. australianterriereillä esiintyvistä sairauksista, keski-iästä ja kuolinsyystä sekä luonteesta. Tiedot palvelevat koko rotua ja kaikkia kasvattajia.
Myös kerhon ei-jäsenet voivat ilmoittaa alla olevilla kaavakkeilla koiransa tietoja kerholle.

Tietojen julkisuus

Kasvattajapalaverin päätöksen mukaan kaikki tieto, minkä kasvattaja tai omistaja on ilmoittanut voidaan ilmoittaa eteenpäin. Kaikki jalostustoimikunnalle ilmoitetut tiedot ovat julkisia. Tietoja luovutetaan jäsenistölle pyydettäessä ja terveystiedot ovat myös nähtävänä kerhon sivuilla kohdassa Terveystiedot.
Omistajatietoja EI julkaista.

TERVEYS

Terveystietoja voi lähettää lomakkeiden sijaan myös vapaamuotoisesti suoraan jalostustoimikunnan sähköpostiin osoitteeseen jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi