TERVEYSKYSELYKAAVAKE ON UUDISTETTU

Australianterriereiden terveyskyselykaavake on uudistettu. Uudistuksella jalostustoimikunta pyrki lyhentämään ja selkeyttämään edellistä kyselykaavaketta. Rakenteen runkona on käytetty Kennelliiton käyttämää mallia KoiraNetissä ja se sovellettu oman rotumme tarpeisiin.

Käy tutustumassa uuteen lomakkeeseen. Kaikilla, myös kerhoon kuulumattomilla, on mahdollisuus vastata. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä ja tervetullut!

Jalostustoimikunnalle ilmoitetut tiedot palvelevat rotua ja rodun kasvattajia. Tiedot ovat myös julkisia kerhon jäsenille ja salasanat terveyslistoihin saa kerhon jäsensihteeriltä. Terveyslistat löytyvät Terveys-valikosta

JALOSTUSTIMIKUNTA YKSINKERTAISTAA JALOSTUSTIEDUSTELUITA

Jalostustoimikunta yksinkertaistaa tiedusteluita, joissa kasvattaja kysyy urosehdotuksia nartulleen. Kasvattajalle tarjotaan vaihtoehtoja, mutta jalostustoimikunta ei enää tee vaihtoehdoille valmiiksi listauksia. Kasvattajalle lähetetään jalostustoimikunnan tiedot, joista kasvattaja itse voi tutkia suvussa olevat riskitekijät. Tietoa jaetaan avoimesti.

Australianterrierikerho ry:n hallitus on selvittänyt Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kantaa jalostustiedusteluihin. JTT:n mielestä yhdistelmien suosittelu on toissijaista jalostustoimikunnan toimintaa ja vanhahtavaa; ennemmin pitäisi ohjata avoimen tiedon ja selkeän ohjeistuksen sekä esim. pentulistan ehtojen avulla. Ehdotusten antamista jatketaan kuitenkin toistaiseksi, koska se määritellään voimassa olevassa JTO:ssa.

Jos kasvattaja päätyy käyttämään jotain jalostustoimikunnan ehdottamaa urosta nartulleen, kasvattajaa pyydetään ilmoittamaan jalostustoimikunnalle uros, jonka on valinnut. Tämän tiedoksiannon jalostustoimikunta käsittelee samalla tavalla kuin kaikkien kasvattajien tekemät tiedoksiannot.

LISÄINFORMAATIOTA JALOSTUSVASTAUKSISSA

Jalostustoimikunta on tehnyt päätöksen, että 01.09.2008 lähtien jalostustoimikunta listaa kaikkiin jalostustiedusteluihin ja jalostustiedoksiantoihin annettaviin vastauksiin kaikki sellaiset ehdotetuissa yhdistelmissä esiintyvät linjaukset, joissa sama koira esiintyy sekä emän että isän puolella kahdeksassa sukupolvessa yhteensä vähintään viisi (5) kertaa. Jalostustoimikunta päätyi tähän muun muassa siitä syystä, että KoiraNet ei näytä läheskään aina tunnistavan samoja koiria vanhemmista rekisteröinneistä. Tällä toimella jalostustoimikunta haluaa auttaa kasvattajia huomaamaan kaukaisemmatkin linjaukset, ja samalla kiinnittää kasvattajien huomion samojen koirien moninkertaiseen esiintymiseen sukutauluissa. Tällaisia moninkertaisia linjauksia ei populaatiogenetiikan nykytiedon mukaan pidetä suositeltavina, sillä ne sekä vähentävät rodussa esiintyvää geneettistä vaihtelua että lisäävät perinnöllisten sairauksien ilmitulon riskiä.

Jalostustoimikunta laatii vastaukseensa ohjaavia kommentteja ja tietoja ilmoitetuista sairauksista, mutta jokainen kasvattaja itse päättää tekeekö yhdistelmän vai ei. Kommentit eivät mene pentuvälitykseen vaan jäävät jalostustoimikunnan ja kasvattajan tietoon. Vuosikirjaan kootaan vain määrät, moneenko yhdistelmään on jalostustoimikunta on kommentteja antanut.

UUDET SUOSITUKSET

Kasvattajakollegio suosittelee, että silmätarkastus tehdään vuosittain jalostukseen käytettäville. Eli astutushetkellä silmälausunto ei saisi olla vuotta vanhempi, eikä jalostukseen käytettävä koira saisi olla alle kaksivuotias. Kollegio antoi jalostustoimikunnalle seuraavat ohjeet, joita jalostustoimikunta jatkossa suosittelee.
silmälausunto ei astutushetkellä vuotta vanhempi

jalostukseen ei suositella alle 2-vuotiaiden narttujen tai urosten käyttämistä

jalostukseen käytettävän koiran silmälausunto on otettava yli 2-vuotiaana

DIABETESKARTOITUS

Lisää tietoa myöhemmin.

Australianterrierikerho ry:n jalostustoimikunta

This entry was posted in Jalostustoiminta. Bookmark the permalink.