Tietosuojaseloste

Tämä on Australianterrierikerho ry:n henkilötietolain ( 10 ja 24 § ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 10.6.2018.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Australianterrierikerho ry, Helsinki
Verkkosivut: www.australianterrierikerho.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Yhdistyksen jäsensihteeri Jaana Viilamo
s.posti: jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Tietoja tarvitaan kerhon asioiden hoitamiseen ja viestintään sekä Aussi-lehden postitukseen . Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisteröidyt ja tietosisältö

Jäsenrekisterissä ylläpidetään yhdistyksen jäsenien yhteystietoja. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain vanhentuneet tiedot.
Kaikki tiedot perustuvat jäsenen omaan ilmoitukseen.

Tietosisältö:
– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn osoite
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Rekisteröidyn jäsennumero ja liittymispäivä

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot on tallennettu digitaalisesti yhdistyksen jäsenrekisteriohjelmaan, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi (jäsenlehden osoitteisto painotaloon).

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n Tai ETA alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Henkilötiedot arkistoidaan vuosittain paperitulosteina Australianterrierikerho ry:n arkistoon. Arkisto säilytetään jäsensihteerin huoneistossa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö jäsenrekisteristä vastaavalle.

Tulosteen omista tiedoistaan saa lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse jäsensihteerille tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen jasenihteeri(at)australianterrierikerho.fi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai vastuuhenkilön vaihtuessa.