Vuosikokous 2019

Aika:   06.04.2019 klo 11.00

Paikka:  Hartola, Linna-Hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Valtakirjojen tarkastus kokouksen alkuun mennessä.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä  kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle
 6. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle (erovuorossa Irma Harden,  Anna-Mari Uimonen ja Jaana Viilamo) sekä varajäsenten (2) valitseminen
 7. Hallituksen toimintakertomus 2018 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta
 8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen  vuoden 2018 hallitukselle
 9. Vuoden 2020 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille
 10. Hallituksen vuoden 2019 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
 12. Jalostustoimikunnan täydentäminen enintään kahdella jäsenellä sekä  harjoittelijajäsenen valitseminen
 13. Vuoden Kasvattaja-kilpailun pistelasku  Liite
 14. Vuoden Aussi-kilpailun 2018 tulokset ja voittajien palkitseminen
 15. Muut asiat
 16. Kokouksen päättäminen