SOMEHOW CAFE MOCHA FI14403/09

synt. 21.01.2009
i BENAYR MEET MY MATCH FIN31409/08
e FIN MVA LV MVA EE MVA LT MVA RU MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALTJV-07 LTV-08 LVV-08 SOMEHOW TAKE-AWAY FIN49852/06
kasv. RIUTTA-SALO ANNA EURAJOKI
om. 


»
KoiraNet2 0 0 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TURKU KV 28.-29.11.2009 ANNIKA ULLTIVET-MOE, RUOTSI

Uttrycket störs av dåligt pigment. Rak i fronten. Kort i bröstkorgen som ändå har bra volym. Moderata
bakvinklar. Överblommad päls som skall få bättre struktur. Lite okonsentrerad i rörelse.
JUN EH JUK4