JASKARIN KEHÄ-KETTU

JASKARIN KEHÄ-KETTU FIN47626/05

synt 28.04.2005
i KANS MVA FIN MVA GB MVA EST MVA LTU MVA BALTV-05 ESTV-05 IANDOR SUMMERTIME BLUES AT SHEREX FIN15016/05
e KANS MVA POHJ MVA JASKARIN PUSSYCAT S26899/2002
kasv REIMAN-WALLDEN SAIJA & WALLDEN MARKUS RUOTSI
om AHOLA MARJO SOTKAMO

» KoiraNet

2 0 0 6
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18.03.2006 KV TAMPERE SEYMOUR STEVEN H 

Very good type. Correct size but too short in body. Excellent head, good expression. I’d like better neck & shoulders and a bigger ribcage. Topline could be stronger & the coat texture needs to be harsher. Movement is sound & the temperament is excellent.
Erittäin hyvä tyyppi. Oikea koko mutta liian lyhyt rungoltaan. Erinomainen pää, hyvä ilme. Toivoisin paremman kaulan & lavat ja laajemman rintakehän. Selkälinja voisi olla vahvempi & turkin laadun täytyy tulla karheammaksi. Liikunta moitteetonta & temperamentti on erinomainen.
JUN EH3