Otsikko

 

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTo)

JTO 2012 - 2016

 

JTO eli Jalostuksen tavoiteohjelma on tärkeä ohjenuora ja seurantaväline niin rotujärjestölle kuin kasvattajillekin sekä rotua harrastaville henkilöille.
Se on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Ohjelmissa asetetaan myös keskeiset tavoitteet fyysisen ja psyykkisen terveyden ja terveen rakenteen edistämiseksi sekä rotutyypillisyyden säilyttämiseksi.

Tavoitteena on saada myös sekä nykyiset, että tulevat kasvattajat ja rodun harrastajat tuntemaan australianterrierin rotumääritelmä ja jalostuksen tavoitteet, sekä ymmärtämään omien jalostuskoiriensa tasoa verrattuna koko kantaan.

JTO päivitetään viiden vuoden välein ja samassa yhteydessä analysoidaan aiempien tavoitteiden täyttymistä. Toki tavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa tehdään jatkuvasti.

Koiranjalostuksen päämäärä on pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia ja terveitä käyttötarkoitukseensa soveltuvia rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon omaavia koiria.

 

 

 

 

   

© Australianterrierikerho ry.