Jalostusnartut

Ohjeet jalostusnartun omistajalle

Ennen astutusta:

– nartun on oltava vähintään 18 kuukauden ikäinen
– sillä on virallinen silmä- ja polvitarkastuslausunto
– polvitulos saa olla korkeintaan 1/1 (hyväksyttäviä siis 0/0, 0/1, 1/0 ja 1/1), mikäli nartun polvitulos on huonompi kuin 0/0 pitää uroksen polvitulos olla 0/0.
– silmien tulee olla terveet perinnöllisten silmäsairauksien osalta.
– yksi virallinen näyttelytulos vähintään laatuarvostelulla Hyvä tai jalostustarkastettu maininnalla ”Suositellaan jalostukseen”
– on terve ja hyväluonteinen

Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta.

Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa.

Yli 8-vuotiaan nartun pentujen rekisteröinnin yhteydessä on toimitettava ennen astutusta annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.

Ulkomailta tuotu emä on rekisteröitävä Kennelliiton rekisteriin viimeistään pentuje rekisteröinnin yhteydessä.

Pentue rekisteröitävä neljän kuukauden kuluessa sen syntymästä

Pentueilmoitus kaikkine liitteineen tulee jatkossa toimittaa Kennelliittoon neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä.

Mikäli neljän kuukauden määräaika ehtii umpeutua eikä kasvattajalle ole myönnetty lisäaikaa rekisteröintiin, tai myönnetty lisäaika umpeutuu ja pentueen rekisteröinnissä on edelleen puutteita, korottuu pentueen rekisteröintimaksu kaksinkertaiseksi.

Kasvattaja voi siis anoa lupaa pentueen rekisteröimiseksi myös pentueen jo täytettyä neljä kuukautta, mutta tällöin rekisteröintimaksu on automaattisesti kaksinkertainen.

Mikäli pentueen vanhemmilla on Kennelliiton virallisissa  terveystutkimuksissa  asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (polvilumpiotutkimus).

Liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosaste on aina vähintään 25 %)