Otsikko

PENTUVÄLITYKSEEN HYVÄKSYTTÄVIEN
YHDISTELMIEN VAATIMUKSET

Päivitetty - Updated 17.02.2011

Harkitsetko kasvatustyötä?

 

PENTUVÄLITYKSEN SÄÄNNÖT

Pentuvälitys on tarkoitettu Australianterrierikerho ry:n jäsenien Suomessa kasvattamille vähimmäisvaatimukset täyttäville pentueille, jotka rekisteröidään Suomen Kennelliiton ylläpitämään FI/EJ-rekisteriin.
Pentuvälitys on tarkoitettu alle 9 kuukauden ikäisille pennuille.

28.3.2012 alkaen pentue nostetaan pentuvälityssivuille vasta, kun ko. yhdistelmän jalostustiedoksianto on käsitelty ja jalostustoimikunta on ilmoittanut sivujen ylläpitäjälle yhdistelmän täyttävän pentuvälitykseen pääsyn vähimmäisvaatimukset.

EDELLYTYKSET PENTUVÄLITYKSEEN PÄÄSEMISEKSI

Pentuvälitys on tarkoitettu Australianterrierikerho ry:n jäsenien Suomessa kasvattamille vähimmäisvaatimukset täyttäville pentueille, jotka rekisteröidään Kennelliiton ylläpitämään FI- tai EJ- rekisteriin.

Australianterrierikerho ry on tehnyt päätöksen yhdistelmän vähimmäisvaatimuksista, jotka pentueen vanhempien osalta täyttyessään oikeuttavat yhdistyksen (Suomessa asuvien) kotimaisten jäsenien kasvattamien pentueiden pääsyn yhdistyksen pentuvälitykseen.

Kummallakin pentueen vanhemmista on astutushetkellä oltava:

1. Alle 2 vuotta vanha virallinen silmätarkastuslausunto ja silmissä ei ole todettu perinnöllistä harmaakaihia (HC) eikä muita vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu koiran ollessa vähintään 12 kk vanha.

2. Virallinen polvitutkimuslausunto ja polvet korkeintaan 1/1, jolloin toisen osapuolen polvet on oltava 0/0. Myös siinä tapauksessa toisen on oltava 0/0, jos toisen polvet ovat 0/1 tai 1/0.

3.Virallinen koiranäyttelytulos, joka vastaa vähintään Suomen tulosta H (hyvä).

Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulosten oltava verrattavissa Suomen tuloksiin ja jos koira asuu Suomessa, on se tutkittava Suomessa. Epäselvissä tapauksissa jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue yhdistyksen sääntöjen mukainen ja voidaanko se hyväksyä pentuvälitykseen.

Australianterrierikerho ry haluaa kiinnittää kasvattajien huomion urosten liikakäyttöön ja yksittäistä urosta tulisi käyttää jalostukseen Suomessa maksimissaan 10 pentueen verran. Kymmenennen pentueen jälkeen syntyneet pentueet eivät tule hyväksytyiksi Australianterrierikerho ry:n pentuvälitykseen. Pentueiksi lasketaan uroksen FI-rekisteriin rekisteröidyt pentueet, riippumatta siitä kenen omistuksessa uros on.

Syntyneet pentueet -palsta pentuvälityksessä:
Pentuvälitys on tarkoitettu alle 9 kuukauden ikäisille pennuille. Pentuvälitykseen voidaan ilmoittaa pentu tai pentue, kun pennut ovat syntyneet ja pentue täyttää yhdistyksen pentuvälityksen vähimmäisvaatimukset.

Aikuiset koirat -palsta pentuvälityksessä:
Kasvattaja tai koiran omistaja voi etsiä uutta kotia yli 9 kuukauden ikäiselle koiralle tällä palstalla. Koirasta ilmoitetaan perustiedot (koiran ikä, rekisterinumero, sukupuoli, millaista perhettä etsii ja yhteystiedot). Yhdistys välittää aikuiset koirat - palstalla vain rekisteröityjä koiria.

 

 

 

 

   

© Australianterrierikerho ry.