PENTUEILMOITUS

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jalostustoimikunnan hyväksymän pentueen kerhon pentuvälityssivulle.

Tämä ilmoitus menee automaattisesti myös molemmille pennunvälittäjille.

Olethan muistanut JALOSTUSTIEDUSTELU / TIEDOKSIANTO jalostustoimikunnalle !