Toimihenkilöt

Sähköposti; korvaa (at) @ -merkillä

Yhdistyksen  tilinumero: FI88 5612 1120 7125 72
Seuraava hallituksen kokous: 30.1.2023
Jos sinulla on asioita/ehdotuksia, jotka haluat esittää kerhon hallituksen käsittelyyn, toimita materiaali 2 viikkoa ennen kokousta sihteerille.

AUSTRALIANTERRIERIKERHON SÄHKÖPOSTIOSOITTEET – GENERAL E-MAIL ADDRESSES OF ATCFI
sihteeri(at)australianterrierikerho.fi -> Aussikerhon sihteerille menevät postit
jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi -> Jäsensihteerille tarkoitetut, esim. osoitteenmuutokset, kerhoon liittymiset yms.
rahastonhoitaja(at)australianterrierikerho.fi
jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi -> Jalostustoimikunnalle tarkoitettu posti
aussilehti(at)australianterrierikerho.fi -> Aussilehden materiaalipostitusosoite
webmaster(at)australianterrierikerho.fi-> Kerhon kotisivuille tarkoitetun materiaalin osoite (menee sivujen päivittäjälle)

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtaja – President – Ordförande 
Suomen Kennelliiton valtuusto- ja yleiskokousedustajamme 2017-2019
Holmberg Kenneth
JÄRVENPÄÄ
p.0400  608 833
s.posti: puheenjohtaja(at)australianterrierikerho.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja – Vice president 

Moilanen Kati

Sihteeri – Secretary – Sekreterare 
Reini-Sievänen Leena
HELSINKI
p. 050 358 8129
s.posti: sihteeri(at)australianterrierikerho.fi

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET

Hallituksen jäsen – Board member
Laakko Jaana

Hallituksen jäsen – Board member 
Mäki Mari

Hallituksen jäsen – Board member 
Kosonen Jenni

Hallituksen jäsen – Board member 
Reis Heini

Hallituksen varajäsenet – alternate members 
Nyberg Pia
Vuori Bea

MUUT TOIMIHENKILÖT

Jäsensihteeri – membersecretary – Medlemssekreterare
Viilamo Jaana
p. 050 379 5440
s.posti: jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi

Rahastonhoitaja – Treasurer – Kassör
Viilamo Jaana
s.posti: rahastonhoitaja(at)australianterrierikerho.fi

Webmaster 
Harden Irma
s.posti: webmaster(at)australianterrierikerho.fi

Facebook vastaavat
Rovio Oona
s.posti: oona.rovio(at)outlook.com

Mäki Mari
s.posti: maribomstrom(at)gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA – BREEDING COMMITTEE

jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi

jalostustiedoksianto(at)gmail.com

Mäki Mari, puheenjohtaja
p. 040 834 2611

Moilanen Kati, varapuheenjohtaja
p. 050 358 8129

Reis Heini, sihteeri
p. 040 7672 602

Pia Nyberg
p. 040 5885 152

Kosonen Jenni
p. 045 185 0382

Janger Nina, tuomarijäsen

Moilanen Anne, harjoittelijajäsen

 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja: Heini Reis
Sihteeri: Pia Nyberg
Rahastonhoitaja: Jaana Viilamo
Tuomarisihteeri: Tanja Kotro
Järjestelypäällikkö: Salla Myllylä

TUOMARIKOULUTUS
Tuomarikoulutusvastaava Pia Nyberg
p. 040 588 5152
s.posti: pia.selendia(at)gmail.com

LEHTI
Päätoimittaja 
Jenni Kosonen
s.posti:  aussilehti(at)australianterrierikerho.fi

Taitto
Hanna Juuti
p. 050 527 2575