Vuoden Aussi

 

» 2022
» 2021
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012 
» 2011 
» 2010
» 2009 
» 2008 
» 2007
» 2006
» 2005 
» 2004 
» 2003 
» 2002
» 2001 
» 2000 
» 1999
 VUODEN AUSSI -KILPAILUN SÄÄNNÖTVuoden Aussi -kilpailussa on kymmenen eri sarjaa:

Vuoden Näyttelyaussi
Vuoden Näyttelyveteraani
Vuoden Juniori
Vuoden Pentu
Vuoden Jalostusuros
Vuoden Jalostusnarttu
Vuoden Kasvattaja
Vuoden Toko-aussi
Vuoden Agility-aussi
Vuoden Rallytoko-aussi

Kilpailuvuosi on yksi kalenterivuosi. Kilpailuihin voivat osallistua kilpailuvuonna Australianterrierikerhoon kuuluneet jäsenet, jäsenen perheenjäsenet ja heidän koiransa. Jäsenellä tulee olla ollut pysyvä asuinpaikka Suomessa kilpailuvuoden aikana. Pisteitä lasketaan muissa paitsi pentukisassa vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Pentukisan tuloksia voi myös ilmoittaa epävirallisista pentunäyttelyistä, jos tulokset näkyvät kennelliiton koiranetissä.

Tulokset lähetettävä viimeistään -> aikataulu tiedotetaan syksyllä 2023

Vuoden näyttelyaussi -kilpailuun osallistuneista julkaistaan Aussi -lehdessä 20 parhaimman tulokset. Muiden kilpailujen osalta julkaistaan kymmenen parhaimman tulokset.

VUODEN NÄYTTELYAUSSI JA VSP-NÄYTTELYAUSSI

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Viisi eri tuomareilta saatua ilmoitettua tulosta huomioidaan.

ROP                15    pistettä
PU1 – PN1      12
PU2 – PN2      10
PU3 – PN3        8
PU4 – PN4        6

Kaikille ROP ja  PU – PN sijoittuneille lasketaan 1 lisäpiste jokaista viittä näyttelyyn osallistunutta yli 9 kuukauden ikäistä australianterrieriä kohden.

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa kilpailuvuoden aikana vähemmillä näyttelykäynneillä pisteet kerännyt koira. Jos näyttelykäyntejä on sama määrä, sijoittuvat nämä koiran jaetulle sijoitukselle.
Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VUODEN VETERAANI JA VSP-VETERAANI

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Koiran on kilpailtava veteraaniluokassa. Viisi ilmoitettua tulosta viideltä eri tuomarilta huomioidaan.

SA:lla palkitut ja veteraanien kilpailuluokassa sijoitetut veteraanit saavat taulukon mukaiset pisteet. Sijoittuneille ja SA:n saaneille veteraaneille lisäksi 1 lisäpiste jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrieriveteraanista.

ROP VET           15   pistettä
VSP VET             12
VET 2 SA            10
VET 3 SA              8
VET 4 SA              6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä veteraaniluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet veteraanit sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.
Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023

VUODEN JUNIORI JA VSP-JUNIORI

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Viisi eri tuomarilta saatua ilmoitettua tulosta huomioidaan.

Koiran on kilpailtava junioriluokassa. SA:lla palkitut ja sijoitetut koirat saavat taulukon pisteet. Lisäksi 1 lisäpiste jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrierijuniorista.

ROP-Juniori     15  pistettä
VSP-Juniori      12
JUN 2 SA          10
JUN 3 SA            8
JUN 4 SA            6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä junioriluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet juniorit sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.
Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023

VUODEN PENTU JA VSP-PENTU

Pisteitä lasketaan Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista, sekä epävirrallisista pentunäyttelyistä, joiden tulokset ovat nähtävillä koiranetissä. Viisi ilmoitettua tulosta viideltä eri tuomarilta huomioidaan. Koiran on kilpailtava pentuluokassa.

Pentukilpailussa kunniapalkinnolla palkitut ja sijoitetut pennut saavat taulukon pisteet. Lisäksi sijoitetut ja kunniapalkinnon saaneet pennut saavat yhden lisäpisteen jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrieripennusta.

ROP-pentu              15 pistettä
PPEK/PEK 1, KP      12
PPEK/PEK 2, KP      10
PPEK/PEK 3, KP        8
PPEK/PEK 4, KP        6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se pentu, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä pentuluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet pennut sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.
Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

 VUODEN KASVATTAJA

Kasvattaja osallistuu Vuoden Kasvattaja- kilpailuun, jos hän on esittänyt kunniapalkinnolla palkitun kasvattajaryhmän tai neljä hänen kasvattiaan vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ovat saaneet pisteitä Vuoden Näyttelyaussi-kilpailussa. Viisi ilmoitettua tulosta esitetystä ja kunniapalkinnolla palkitusta kasvattajaryhmästä viideltä eri tuomarilta huomioidaan.

Useamman henkilön kasvattaessa samalla kennelnimellä ainakin yhden henkilöistä tulee olla ollut yhdistyksen jäsen kilpailuvuonna.

ROP-kasvattaja                           15   pistettä
KASV 2, KP                                  10
KASV 3, KP                                    8
KASV 4, KP                                    6
loput KP:lla palkitut ryhmät         4

Kunniapalkinnolla palkitut kasvattajat saavat  yhden lisäpisteen jokaista muuta esitettyä kasvattajaluokkaa kohden. Lisäksi pisteitä saa enintään neljän parhaan vähintään kahdesta eri yhdistelmästä olevan kasvatin Vuoden Näyttelyaussi-kilpailun sijoituksesta seuraavasti:

Sijoitus:
1. – 10.               35 pistettä
11. – 20.             30
21. – 30.             25
31. – 40.             20
41. – 50.             15
51. – 60.             10
61. – 70                5
Loput pisteitä saaneet     3

Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VUODEN JALOSTUSUROS JA -NARTTU

Tässä kilpailussa  nartun/uroksen vähintään neljällä jälkeläisellä on oltava pisteitä Vuoden Näyttelyaussi-kilpailussa. Jälkeläisten on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä.Nartun/uroksen omistajan tulee ilmoittaa pisteiden laskijalle koiran kilpailuvuoden aikana näyttelyissä kilpailleet koirat.

Sijoitus:
1. – 10.                 35 pistettä
11. – 20.               30
21. – 30.               25
31. – 40.               20
41. – 50.               15
51. – 60.               10
61. – 70                 5
Loput pisteitä saaneet     3

Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VUODEN AGILITY-AUSSI

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Kaikkien kilpailuluokkien pisteet ja sijoituksista saatavat lisäpisteet määräytyvät samalla tavalla. Tulokset kerätään koirakohtaisesti.

 Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin on samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden agility-ausseina.

virhepisteet  pisteet    
0-0,99 7
1-5,99 5
6-15,99 3
16-25,99 1
sijoitus                      lisäpisteet    
1. – 3.  +6
4. – 6.  +3
7. – 10.  +1

Ilmoita tulokset viimeistään:
Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VUODEN TOKO-AUSSI

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin on samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden toko-aussina.
ALO1 4 pistettä AVO1 7 pistettä VOI1 12 pistettä EVL1 15 pistettä
ALO2 2 pistettä AVO2 5 pistettä VOI2 9 pistettä EVL2 11 pistettä
ALO3 1 pistettä AVO3 3 pistettä VOI3 5 pistettä EVL3 8 pistettä

Ilmoita tulokset viimeistään:
Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.

VUODEN RALLYTOKO-AUSSI

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin ovat samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden rallytoko-aussina.

ALO 90-100 4 pistettä AVO 90-100 7 pistettä VOI 90-100 12 pistettä MES
90-100
15 pistettä
ALO 80-89 2 pistettä AVO 80-89 5 pistettä VOI 80-89 9 pistettä MES 80-89 11 pistettä
ALO 70-79 1 pistettä AVO 70-79 3 pistettä VOI 70-79 5 pistettä MES
70-79
8 pistettä

Ilmoita tulokset viimeistään:

Tulosten ilmoituslomake julkaistaan loppuvuodesta 2023.